• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04
Super User

Super User

Pirmadienis, 08 balandžio 2013 06:01

Atestacija


 KAS REIKALINGA ATLIKTI NORINT GAUTI AR PAPILDYTI KVALIFIKACIJOS ATESTATĄ?

Pirmadienis, 08 balandžio 2013 05:59

Kainos

Atestavimo kaina


Visi reikalingi dokumentai kvalifikacijos atestatui gauti pateikiami pagal

STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo " reikalavimus.

Žiūrėti šio puslapio skyrelį-"Reglamentai/Tik galiojančių reglamentų sąrašas"

 

 

 

Pirmadienis, 18 kovo 2013 10:16

Dokumentai ATESTAVIMUI

  LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui.
ypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV (konstrukcinė bei VirN dalys),

SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV (VirN),

ir neypatingo statinio PDV (konstrukcinė ir VirN dalis) , SV, SSDV, TPV, SSDTPV

Dokumentai pateikiami pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas

          Naujos redakcijos Statybos įstatyme nustatyta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai bus privalomi ir neypatingų statinių vadovams.

        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:

    turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

     profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

    išlaikyti profesinių žinių egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. Atestacija . (pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS , E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)

    išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programą...." žiūr. www.spsc.lt

    

      
 

          
 

         


Papildomi klausimai:
 1. Pamatai. Seklieji pamatai. Jų įgilinimas aukščiau įšalo gylio galimybės. Kilsnus ir nekilsnus gruntas.
 2. G/b konstrukcijos. Apsauginis sluoksnis. Darbo ir konstruktyvinė armatūra. Darbo armatūros vieta sijose, konsolėse, atraminėse sienutėse, balkoninėse plokštėse.
 3. Apšiltintų sienų įrengimas. Garo izoliacijos vieta ir paskirtis. Ventiliuojamieji tarpai.
 4. Šlaitinių ir sutapdintų stogų įrengimas. Garo izoliacinė ir antikondensacinė plėvelės. Jų vieta ir paskirtis stogų konstrukcijoje. Ventiliacijos tarpo įrengimas. Kondensato nuvedimas.

Ir kiti .....

Techninės priežiūros veiksmai
(kas tikrinama-dokumentai, kokybė, kuo vadovaujamasi):
 • Kai vyksta pamatų montavimas
 • Mūro darbai
 • Monolitinių g/b konstrukcijų statyba
 • Surenkamų konstrukcijų montažas
 • Stogo įrengimo darbai

žiūr.toliau ATMINTINE 2017

Puslapis 5 iš 7