• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04
Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 00:00

Trumpa informacija norintiems gauti kvalifikacijos atestatus 2018 m.

Parašė

 Kvalifikacijos tobulinimo ir atestavimo organizacinių priemonių grafikas

2018m II pusmetis LSIS Klaipėdos klube, (V. Berbomo 10)

(rugsėjo mėn. bus patikslintas)

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas

 Laikas

 Vieta

Praveda

1.       Dokumentų priėmimas atestavimui Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus  Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)  nuo 9-15v.
iki 2018 10 19d.
LSIS Klaipėdos klubas,

211 kab.    
J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis

2.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

Lauko nuotekų ir lietaus inžinerinių tinklų bei pastatų inžinerinių sistemų įrengimas
Www.lsiskl.lt/ seminarai 

Programos žymuo M-076-12-LSIS,
M-080-12-LSIS


E-013-17-LSIS
E-018-17-LSIS

2018 10 10, 10.30val.

3-4 val.

I aukštas, konferencijų salė

 

3.      

Kvalifikacijos tobulinimo kursai
Statybų informacinio modeliavimo (BIM)   technologijų taikymas infrastruktūrinių inžinerinių objektų projektų vystyme, nuo vizijos iki utilizavimo, t.y. rengiant, planuojant, kontroliuojant ir vykdant statybos darbus bei eksploatuojant   statinius.
Programos žymuo
M-075-12-LSIS
M-076-12-LSIS
M-079-12-LSIS
M-080-12-LSIS

 

SPV, SSV, SPDV,

STPV,statytojams

 
2018 10 11d. ketvirtadienis 10.30val. 3-4 val.

2 dalis

 

I aukštas, konfer.

salė

Doc.dr. V.Popov

4.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai
 Statinio statybos vadovų (SSV),                                       techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų (PDkV).* (20 val., dėl VirN-10 val.pagal p.4.1 ir 4.2):

Programos žymuo E-012-17-LSIS,
E-016-17-LSIS
E-018-17-LSIS ir M-075-12-LSIS

M-076-12-LSIS

 

 2018 m. 10 22-26d.

 nuo 13 val.

I aukštas, konfer.

salė

 

4.1. Statybos vadyba, įmonių vadybos pokyčiai

2018-10-22
Pirmadienis
13-17 val. (4 val.)

J. Drizgaitė

4.2.Statybos vadyba, įmonių vadybos pokyčiai

2018-10-23
Antradienis
13-17 val. (4 val.)
J. Drizgaitė

4.3.Statybos ekonomika, statybos darbų technologija, naujausios technologijos (SSV, STPV, PDkV);

2018 10 24-26;
Trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis
Nuo 13 val., viso-10 val.
M.Laučys

4.4.Darbų, sveikatos ir aplinkos sauga statybvietėje. Rizikos nustatymas ir reikšmingumo vertinimas

2018-10--26;
Penktadienis
14.35-17 val.

2 val.

D.Juknienė

5.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV), esančiuose ypatingajame ir neypatingajame statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje

Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 

2018 10 29.

pirmadienis

14 val.

Trukmė 3 val.

 

I aukštas, konfer. salė

A. Puzonienė,

V. Gustaitienė

6.      

Numatomas seminaras

Tema tikslinama

 

2018 10 30.
Antradienis

14val.
(bus patikslinta)

 

 

7.      

Numatomas seminaras

Tema tikslinama
 

2018 10 31.
trečiadienis
14 val.
(bus patikslinta)

 

 

8.      

Profesinių žinių vertinimas
Projekto konstrukcinės dalies vadovų , projekto dalies ekspertizės vadovų

 

Pagal programą    
E-016-17-LSIS .

 

2018 11 05d.
Egzaminas 9val.
Komisija:

lapkričio 11d.
nuo 13 val.
I aukštas,. posėdžių salė,

L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis
9.      

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje
Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 

2018 11 13 ir 14d.
Nuo 10 val.,
Komisija:
nuo 13 val.
(darbo laikas gali būti tikslinamas)

I aukštas,

posėdžių salė,

A. Puzonienė,
M.Ramanauskienė, A. Mureika,
J. Tilvikas,
T.P.Tubis-LSIS atstovas

10.   

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS, .

 

2018 11 06d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13val.
I aukštas, konferenc. ir posėdžių salė,

A.Tekorius,
L.Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis
11.   

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSTPV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

2018 11 07d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13val.
I aukštas, konferenc. ir posėdžių salė,

A.Sabeckis,
L.Misiulienė,
A. Juozaitis,
A. Tekorius, T.P.Tubis
12.   

kultūros paveldo teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2018 11 21d.

Nuo 11.30 val.

4 val.
I aukštas, konferenc. salė

V. Gustaitienė

13.   

Statybos teisinių žinių parengiamieji   kursai -kultūros paveldo

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2018 11 22d.

Nuo 10 val.
4 val.
I aukštas, konferenc. salė

V. Gustaitienė

14.   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas

(www.spsc.lt)
2018 11 29d.

Nuo 11 val.

I aukštas, konferencių salė

E. Endriukaitis

 

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.

 


        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:
 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

  Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

           Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas yra privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą .

          Atestatas privalomas ir eiti visų statybos veiklos  pagrindinių sričių vadovų pareigas (SPV, SPDV, STPV, SEV, SSV,  SSSDV) ESANČIUOSE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS ZONOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE (žiūr. SĮ , III sk., 12 str., p.20 ir 21). Atestatų papildymo procedūra  (profesinių žinių pagal E-163-17-LSIS bei teisinių žinių pagal  www.spsc.lt  patikrinimas) aukščiau išvardintai veiklai atliekama LSIS Klaipėdos klube grafike nurodytu laiku.

 

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Klaipėdos klubas
V. Berbomo g.10-211 kab. (KMTP pastatas) Klaipėda, LT 92221
II srautas 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn.

dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV ir neypatingo statinio PDV, SV, SSDV, TPV, SSDTPV pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.


         LSIS Klaipėdos klubas yra įgaliotas organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamuosius mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 pavirtintas programas  M-075-12-LSIS, M-076-12-LSIS, M-079-12-LSIS, M-080-1-LSIS ( bei E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS).

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.
 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos M-079-LSIS bei E-016-17-LSIS nuostatas.
 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos  M-080-12-LSIS bei  E-018-17-LSIS nuostatas.
 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal M-75-12-LSIS bei  E-012-17-LSIS nuostatas.
 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal M-076-LSIS bei E-013-17-LSIS nuostatas.

 6. Visų pagrindinių statybos sričių vadovams pageidaujantiems papildyti atestatus dirbti kultūros paveldo objektų teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse.

LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

LSIS Klaipėdos klube

       2018 m. atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus.
     


 

 

Skaityti 265330 kartai Atnaujinta Šeštadienis, 19 gegužės 2018 12:40