• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04
Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 00:00

Trumpa informacija norintiems gauti kvalifikacijos atestatus 2018 m.

Parašė

4.5.Sandarumo kriterijus pastatams. Statybos kainodara viešuosiuose pirkimuose. Statybos skaičiuojamoji kaina, dažniausiai pasitaikančios klaidos, teismų praktika. Kvalifikacijos tobulinimo ir atestavimo organizacinių priemonių grafikas

2018m II pusmetis LSIS Klaipėdos klube, (V. Berbomo 10)

Grafikas patikslintas 23018m. spalio mėn.18d.

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas

 Laikas

 Vieta

Praveda

1.       Dokumentų priėmimas atestavimui Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus  Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)  nuo 9-15v.
iki 2018 10 19d.
LSIS Klaipėdos klubas,

211 kab.    
J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis

2.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai
Vidaus ir lauko gaisrinio gesinimo sistemos
Www.lsiskl.lt/ seminarai 

Programos žymuo M-076-12-LSIS,
M-080-12-LSIS


E-013-17-LSIS
E-018-17-LSIS

2018 10 29 10.00val.

4 val.

I aukštas, konferencijų salė

 A. Vaičiūnas

3.      

Kvalifikacijos tobulinimo kursai
Statybų informacinio modeliavimo (BIM)   technologijų taikymas infrastruktūrinių inžinerinių objektų projektų vystyme, nuo vizijos iki utilizavimo, t.y. rengiant, planuojant, kontroliuojant ir vykdant statybos darbus bei eksploatuojant   statinius.
Programos žymuo
M-075-18-LSIS
M-076-12-LSIS
M-079-12-LSIS
M-080-12-LSIS

 

SPV, SSV, SPDV,

STPV,statytojams

 

2018 11 08d. ketvirtadienis 10.30val. 4 val.
Laikas pakeistas klausytojų pageidavimu

 


 

I aukštas, konfer.

salė

Doc.dr. V.Popov

4.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai
 Statinio statybos vadovų (SSV),                                       techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų (PDkV).* (20 val., dėl VirN-10 val.pagal p.4.1 ir 4.2):

Programos žymuo E-012-17-LSIS,
E-016-17-LSIS
E-018-17-LSIS ir M-075-18-LSIS

M-076-12-LSIS

 

 2018 m. 10 22-26d.

 nuo 13 val.

I aukštas, konfer.

salė

 

4.1. Naujų statybos produktų ir technologijų taikymas siekiant didinti darbų kokybę ir efektyvumą. 2018-10-22
Pirmadienis
13-17 val. (4 val.)

M. Laučys

4.2. Naujų statybos produktų ir technologijų taikymas siekiant didinti darbų kokybę ir efektyvumą.  2018-10-23
Antradienis
13-15 val. (2val.)
M. Laučys

4.3. Darbų, sveikatos ir aplinkos sauga statybvietėje. Rizikos nustatymas ir reikšmingumo vertinimas

2018 10 23

Antradienis

15-17val.. 2val.

D. Juknienė

4.4. Pastatų statybos technologijos ir medžiagos A ir aukštesnės energinės klasės pastatuose.

2018-10-24;
Trečiadienis
13-17val.

4 val.

M. Laučys

4.5.Sandarumo kriterijus pastatams. Statybos kainodara viešuosiuose pirkimuose. Statybos skaičiuojamoji kaina, dažniausiai pasitaikančios klaidos, teismų praktika.

2018-10-25

Ketvirtadienis

13-17val. (4val.)

M. Laučys
4.6 Statybos įmonių vadyba, perspektyvos.   Naujausi statybos projektų valdymo būdai, BIM technologijų taikymas statybos objektų valdymui, jų įtaka statybos procesų kokybei, įmonės veiklos efektyvumui. Viešieji pirkimai ir skaitmeninė statyba.

2018-10-26
Penktadienis
09-13 val.(4 val.)

J. Drizgaitė
5.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV), esančiuose ypatingajame ir neypatingajame statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje

Pagal programą  

teisinių žinių programą (www.spsc.lt)

ir 

E-163-17-LSIS, .

 

2018 10 30.

antradienis

11.30 val.

Trukmė 4 val.

 

I aukštas, konfer. salėV. Gustaitienė

  

   

 

6.

Profesinių žinių vertinimas
Projekto konstrukcinės dalies vadovų , projekto dalies ekspertizės vadovų

 

Pagal programą    
E-016-17-LSIS .

 

2018 11 05d.
Egzaminas 9val.
Komisija:

lapkričio 12d.
nuo 13 val.
I aukštas,. posėdžių salė,

L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis
7.     

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje
Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 

2018 11 14-15 
Nuo 10 val.,
Komisija:
nuo 13 val.


I aukštas,

posėdžių salė,

A. Puzonienė,
M.Ramanauskienė, A. Mureika,
J. Tilvikas,
T.P.Tubis-LSIS atstovas

8.

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS, .

 

2018 11 06d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13val.
I aukštas, konferenc. ir posėdžių salė,

A.Tekorius,
L.Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis
9.   

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSTPV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

2018 11 07d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13val.
I aukštas, konferenc. ir posėdžių salė,

A.Sabeckis,
L.Misiulienė,
A. Juozaitis,
A. Tekorius, T.P.Tubis
   10 Statybos teisinių žinių parengiamieji   kursai -kultūros paveldo

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2018 11 22d.

Nuo 11 val.
4 val.
I aukštas, konferenc. salė

V. Gustaitienė

11..   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas

(www.spsc.lt)
2018 11 29d.

Nuo 11 val.

I aukštas, konferencių salė

E. Endriukaitis

12. Elektroninio statybos darbų žurnalo  galimybės ir pildymo ypatumai Pagal BIM  tematiką ir galimybes

2018 12 06d.

Ketvirtadienis

Nuo 10.30val.

I aukštas, konferencių salė V. Kanaporis

 

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.

 


        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:
 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

  Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

           Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas yra privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą .

          Atestatas privalomas ir eiti visų statybos veiklos  pagrindinių sričių vadovų pareigas (SPV, SPDV, STPV, SEV, SSV,  SSSDV) ESANČIUOSE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS ZONOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE (žiūr. SĮ , III sk., 12 str., p.20 ir 21). Atestatų papildymo procedūra  (profesinių žinių pagal E-163-17-LSIS bei teisinių žinių pagal  www.spsc.lt  patikrinimas) aukščiau išvardintai veiklai atliekama LSIS Klaipėdos klube grafike nurodytu laiku.

 

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Klaipėdos klubas
V. Berbomo g.10-211 kab. (KMTP pastatas) Klaipėda, LT 92221
II srautas 2018 m. rugsėjo-lapkričio mėn.

dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV ir neypatingo statinio PDV, SV, SSDV, TPV, SSDTPV pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.


         LSIS Klaipėdos klubas yra įgaliotas organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamuosius mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 pavirtintas programas  M-075-12-LSIS, M-076-12-LSIS, M-079-12-LSIS, M-080-1-LSIS ( bei E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS).

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.
 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos M-079-LSIS bei E-016-17-LSIS nuostatas.
 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos  M-080-12-LSIS bei  E-018-17-LSIS nuostatas.
 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal M-75-12-LSIS bei  E-012-17-LSIS nuostatas.
 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal M-076-LSIS bei E-013-17-LSIS nuostatas.

 6. Visų pagrindinių statybos sričių vadovams pageidaujantiems papildyti atestatus dirbti kultūros paveldo objektų teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse.

LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

LSIS Klaipėdos klube

       2018 m. atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus.
     


 

 

Skaityti 282052 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 05 lapkričio 2018 07:35