• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

Trumpa informacija norintiems gauti kvalifikacijos atestatus 2017 m.


Keičiasi statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka

        2017 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos STATYBOS ĮSTATYMAS bei naujas   STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“, kuriuose nustatyti nauji atestavimo ir teisės pripažinimo reikalavimai. 
        Pagal iki šiol  galiojusį teisinį reglamentavimą kvalifikacijos atestatai buvo išduodami architektams ir statybos inžinieriams, norintiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas tik ypatinguose statiniuose. 
          Naujos redakcijos Statybos įstatyme nustatyta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai bus privalomi ir neypatingų statinių vadovams.

        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

  Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

           Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad per 2017 metus jie turi gauti neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas bus privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Klaipėdos klubas
V. Berbomo g.10-211 kab. (KMTP pastatas) Klaipėda, LT 92221
II srautas 2017 m. rugsėjo 01 - lapkričio 30 d.

dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV ir neypatingo statinio PDV, SV, SSDV, TPV, SSDTPV pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.

Atestavimo organizacinių priemonių grafikas (gali būti patikslintas)

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis Pagrindas  Laikas

 Vieta

LSIS Klaipėdos klubas, V.Berbomo 10

1.      

Dokumentų pateikimas

Pagal STR 1.02.01:2017 reikalavimus

Pirmadienis-ketvirtadienis(kasdien)            nuo 9-15 val.

Dokumentų pateikimas nuo rugsėjo  01 d. iki lapkričio 06 d.

 

211 kab.      

 tel. 8614 40080

 1.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovams

Progr. žymuo E-012-17-LSIS ir M-075-12-LSIS; E-013-17-LSIS ir M-076-LSIS-LSIS

2017m. lapkričio 02-03d. nuo 12val.(bus patikslinta), 3 val.

I a. konferencijų salė

2.  Specialiųjų (V ir N) statybos darbų ir techninės priežiūros bei statinio projekto dalies (V ir N) vadovų parengiamieji ir kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Progr. žymuo   E-013-17-LSIS                     ir M-076-12-LSIS,     M-080-12-LSIS

žiūrėti sk. Programos PDF

2017 m. lapkričio 06 d.

9.30 val. (3 val.) ir

nuo 13 val. (vadyba,ekonomika)

Ia.  konferencijų salė
3.      

 Statinio statybos vadovų,techninės priežiūros vadovų, projekto konstrukcinės dalies vadovų parengiamieji  ir  kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Progr. žymuo   E-012-17-LSIS ; E-013-17-LSIS; E-016-17-LSIS          ir           M-075-12-LSIS;M-076-12-LSIS; M-083-12-LSIS;

žiūrėti sk. Programos PDF

2017 m. lapkričio 06-10d.

 nuo 13 val.

 

Ia. konferencijų salė

4.      

 Projekto konstrukcinės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

Programos žymuo                          E-016-17-LSIS,                    www.E-016-17-LSIS.lt

žiūrėti sk.programos PDF

 2017 m.lapkričio 13d.

nuo 09 val.

Ia. konferencijų ir posėdžių salė

 

5.      

 Specialiųjų (V ir N), techninės priežiūros, statinio projekto (V ir N) dalies, ekspertizės daiies (VirN)vadovų profesinių žinių patikrinimas

Programos žymuo                         E-013-17-LSIS,     E-018-17-LSIS

žiūrėti sk. Programos PDF

 2017m. lapkričio 14d.    

nuo 09 val.

  Ia. konferencijų ir posėdžių salė
6.     

 Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

Programos žymuo                   E-012-17-LSIS,               www.E-012-17-LSIS.lt 

žiūrėti sk. Programos PDF

 2017m. lapkričio 15d.,            nuo 11val. Ia.  konferencijų ir posėdžių salė

7. 

 

  Techninės priežiūros vadovų profesinių žinių patikrinimas

Programos žymuo                          E-012-17-LSIS,                    www.E-012-17-LSIS.lt

žiūrėti sk.Programos PDF

 2017m. lapkričio 16d.,            nuo 11val.   Ia. konferencijų ir posėdžių salė

 

8.     

Teisinių žinių parengiamieji   kursai  Pagal teisinių žinių programą(www.spsc.lt)

2017m. lapkričio 23d.   

nuo 11 val. (5 val.)

Ia. konferencijų  salė

 

9.     

 Teisinių žinių patikrinimas Pagal teisinių žinių programą(www.spsc.lt)

 2017m.lapkričio 30d.   

 nuo 11val.

Ia. konferencijų  salė 

 

         LSIS Klaipėdos klubas yra įgaliotas organizuoti mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 patvirtintas programas E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS.

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.

 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos E-016-16-LSIS nuostatas.

 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos E-018-16-LSIS nuostatas.

 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal E-012-16-LSIS nuostatas.

 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal E-013-16-LSIS nuostatas.

LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

 

LSIS Klaipėdos klube

       2017 m. atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus.
     


 

 

Skaityti 236163 kartai Atnaujinta Antradienis, 19 rugsėjo 2017 04:11