• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04
Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 00:00

Trumpa informacija norintiems gauti kvalifikacijos atestatus 2019 m.

Parašė2019 m. I pusmetis LSIS Klaipėdos klube (V. Berbomo 10)
(Kovo mėn. bus patikslintas)

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas

 Laikas

 Vieta

Praveda

1.      

Dokumentų priėmimas atestavimui

Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus

 Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)

9-15 val.  

nuo 2019 01 07
iki 2019 03 14
LSIS Klaipėdos klubas,

211 kab.    

J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis

2.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

Metalinės ir medinės konstrukcijos. Projektavimas pagal STR ir Eurokodus ypatumai.

www.lsiskl.lt/ seminarai

Programos žymuoM-079-18-LSIS

2019 01 17 ketvirtadienis

10.00-17.00 val.

 

I aukštas, konferencijų salė

Doc.dr. K.Urbonas

Doc.dr. T.Gečys

 

3.      

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Statybų informacinio modeliavimo (BIM)   technologijų taikymas infrastruktūrinių inžinerinių objektų projektų vystyme, nuo vizijos iki utilizavimo, t.y. rengiant, planuojant, kontroliuojant ir vykdant statybos darbus bei eksploatuojant   statinius.

3 paskaita.Technologinė dalis

Programos žymuo

M-075-18-LSIS

M-076-18-LSIS

M-079-18-LSIS

M-080-18-LSIS 

SPV, SSV, SPDV,
STPV,statytojams
2019 01 29

antradienis

10.30 val.

3-4 val.

3 dalis

 

I aukštas, konfer.

salė

Doc.dr. V.Popov

4.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

 SV, TPV pagal p.4.1-4.5 – 20 val.
SSDV(VN) pagal p.4.1;  4.4, 4.5 – 12 val.
PDV(k) pagal p.4.2; 4.5 – 10 val.
PDV(VN) pagal p.4.5 – 6 val.

PV pagal p.4.5                     -6 val.

Programos žymuo
M-074-18-LSIS
M-075-18-LSIS

M-076-18-LSIS
M-079-18-LSIS

M-080-19-LSIS 

 


 

 2019 m. 03 18-22d.

 

I aukštas, konfer.

salė

 

4.1. Statybos įmonių vadybos pokyčiai, perspektyvos, vadybos įtaka įmonių našumui.. Naujausi statybos projektų valdymo būdai, BIM technologijų taikymas statybos objektų valdymui, jų įtaka statybos procesų kokybei, įmonės veiklos efektyvumui. 2019 03 18

Pirmadienis

13-17 val. (4 val.)

J. Drizgaitė

4.2 Betoninių  ir gelžbetoninių, mūrinių, kompozicinių konstrukcijų techniniai ir technologiniai ypatumai. Konstrukcijų stiprinimo. Naujovės ir pažangi patirtis.

2019 03 19

Antradienis

13-17 val. (4val.)
V. Vaičekauskienė
4.3. Statybos technologijos projekto ir technologinių kortelių rengimo praktika, dažniausiai pasitaikančios klaidos. Statybos sąmatų rengimo praktika, atliktų darbų aktai, dažniausiai pasitaikančios klaidos. 

2019 03 20

trečiadienis

13-17 val. (4val.)

M.Laučys

4.4.Gaisrinės saugos reikalavimai, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas vykdant staybos darbus..Poveikio aplinkai mažinimas 2019 03 21
ketvirtadienis

13-15 val.
(2 val.)

D.Juknienė

 

4.5.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

Vadovavimas kultūros paveldo objekto ir statinių tvarkomųjų statybos darbų projektavimui , statybai bei techninei priežiūrai.Nekilnojamų kultūros vertybių apsauga vykdant statybos darbus.

 

201 03 22

penktadienis

nuo 10val.

6 val

V. Gustaitienė

5.      

Profesinių žinių vertinimas

Projekto konstrukcinės dalies vadovų, projekto dalies ekspertizės vadovų


Pagal programą    

E-016-17-LSIS 

 
2019 04 08
nuo 9 val.

Komisija:
balandžio 15 d.
nuo 13 val.
I aukštas,

konfer. salė, posėdžių salė
L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis
6.      

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

 
2019 04 09

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.
I aukštas, konfer. posėdžių salė

A.Tekorius,
L.Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis

7.      

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSTPV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

2019 04 10

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.
I aukštas, konfer.

salė, posėdžių salė
A.Sabeckis,
L.Misiulienė,
A. Juozaitis,
A. Tekorius, T.P.Tubis

8.      

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje

Pagal programą    

E-163-17-LSIS

 

2019 04 11 ir 12 d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.

(darbo laikas gali būti tikslinamas)
I aukštas,

konfer. salė,

posėdžių salė

A. Puzonienė,
M.Ramanauskienė,
A. Mureika,
J. Tilvikas,
T.P.Tubis-LSIS atstovas

9.      

Kultūros paveldo teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2019 04 17

Nuo 11.30 val., 4 val.
I aukštas, konfer. salė

V. Gustaitienė

10.   

Statybos teisinių žinių parengiamieji   kursai

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2019 04 18

Nuo 10 val.

4 val.
I aukštas, konfer. salė

V. Gustaitienė

11.   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas

(www.spsc.lt)
2019 04 25

Nuo 11 val.

I aukštas, konfer. salė

E. Endriukaitis


*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val. Kainos gali keistis.


        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:
 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

  Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

           Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas yra privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą .

          Atestatas privalomas ir eiti visų statybos veiklos  pagrindinių sričių vadovų pareigas (SPV, SPDV, STPV, SEV, SSV,  SSSDV) ESANČIUOSE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS ZONOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE (žiūr. SĮ , III sk., 12 str., p.20 ir 21). Atestatų papildymo procedūra  (profesinių žinių pagal E-163-17-LSIS bei teisinių žinių pagal  www.spsc.lt  patikrinimas) aukščiau išvardintai veiklai atliekama LSIS Klaipėdos klube grafike nurodytu laiku.

 

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Klaipėdos klubas
V. Berbomo g.10-211 kab. (KMTP pastatas) Klaipėda, LT 92221
I srautas 2019 m. sausio-gegužės mėn.

dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV ir neypatingo statinio PDV, SV, SSDV, TPV, SSDTPV pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.


         LSIS Klaipėdos klubas yra įgaliotas organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamuosius mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 pavirtintas programas  M-075-18-LSIS, M-076-18-LSIS, M-079-18-LSIS, M-080-18-LSIS ( bei E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS).

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.
 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos M-079-LSIS bei E-016-17-LSIS nuostatas.
 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos  M-080-12-LSIS bei  E-018-17-LSIS nuostatas.
 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal M-75-12-LSIS bei  E-012-17-LSIS nuostatas.
 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal M-076-LSIS bei E-013-17-LSIS nuostatas.

 6. Visų pagrindinių statybos sričių vadovams pageidaujantiems papildyti atestatus dirbti kultūros paveldo objektų teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse.

LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

LSIS Klaipėdos klube

       2018 m. atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus.
     


 

 

Skaityti 290156 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 25 vasario 2019 10:27