• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Atestacija

Nuo 2020 m. vasario 03--kovo 18d.  LSIS Klaipėdos bendrijoje (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestatų gavimui ir papildymui
ypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV  (konstrukcinė bei  VirN  dalys),

SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV (VirN),

ir neypatingo statinioPDV (konstrukcinė ir VirN  dalis) , SV, SSDV, TPV, SSDTPV

Dokumentai pateikiami pagal STR 1.02.01:2017, p.12-13 nuorodas

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka

Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti  statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;
  • profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);
  • išlaikyti profesinių  žinių egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr.  www.lsiskl.lt/atestacija/atestacija (pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
  • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programą...." žiūr. www.spsc.lt

Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

Aplinkos ministerija atkreipia statybos inžinierių dėmesį, kad  jie turi gauti neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas bus privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.

Turintiems galiojančius k/a jų pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" p.70 ir kt. reikalavimus.

 
2020m. I pusmečio atestavimo  organizacinių priemonių grafikas

1.      

Profesinių žinių vertinimas

Projekto konstrukcinės dalies vadovų, projekto dalies ekspertizės vadovų

Pagal programą    

E-016-17-LSIS .


2020 03 30.
Egzaminas 9 val.
Komisija:
Balandžio 06d.
nuo 13 val.

 

I aukštas,. posėdžių salė, L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis
2.      

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV
Pagal programą    

E-012-17-LSIS, .
2020 04 07
Nuo 11 val.
Komisija nuo 13val.
I aukštas, konferenc. ir posėdžių salė, A.Tekorius,
L.Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis
3.      

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas
SSTPV
Pagal programą    

E-012-17-LSIS
2020 04 08
Nuo 11 val.
Komisija nuo 13val.
I aukštas, konferenc. ir posėdžių salė,

A.Sabeckis,
L.Misiulienė,
A. Juozaitis,
A. Tekorius, T.P.Tubis
4.      

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų     (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje
Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 

2020 04 09.
Nuo 11 val.,
Komisija:
nuo 13 val.
(darbo laikas gali būti tikslinamas)

I aukštas,
posėdžių salė,

A. Puzonienė,
M.Ramanauskienė, A. Mureika,
J. Tilvikas,
T.P.Tubis-LSIS atstovas

5.      

Kultūros paveldo profesinių ir teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2020 03 27
Nuo 10 val.
4 val.

I aukštas, konferenc. salė

V. Gustaitienė

6.      

Statybos teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt) 2020 04 16
Nuo 11.30 val.
4  val.
I aukštas, konferenc. salė V. Gustaitienė

7.      

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas
(www.spsc.lt)

2020 04 23
Nuo 11 val.

 

I aukštas, konferencių salė

E. Endriukaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti 45047 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 23 sausio 2020 12:55