• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Atestacija

Nuo 2020 m. vasario 03--kovo 18d.  LSIS Klaipėdos bendrijoje (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestatų gavimui ir papildymui
ypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV  (konstrukcinė bei  VirN  dalys),

SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV (VirN),

ir neypatingo statinioPDV (konstrukcinė ir VirN  dalis) , SV, SSDV, TPV, SSDTPV

Dokumentai pateikiami pagal STR 1.02.01:2017, p.12-13 nuorodas

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka

Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti  statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;
  • profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);
  • išlaikyti profesinių  žinių egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr.  www.lsiskl.lt/atestacija/atestacija (pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
  • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programą...." žiūr. www.spsc.lt

Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

Aplinkos ministerija atkreipia statybos inžinierių dėmesį, kad  jie turi gauti neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas bus privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.

Turintiems galiojančius k/a jų pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" p.70 ir kt. reikalavimus.

 
2020m. I pusmečio atestavimo  organizacinių priemonių grafikas

1.      

Profesinių žinių vertinimas

Projekto konstrukcinės dalies vadovų, projekto dalies ekspertizės vadovų

Pagal programą    

E-016-17-LSIS .


Nukeliama į rugsėjo-spalio mėn.Bus patikslinta liepos mėn.

 

I aukštas,. posėdžių salė, L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis
2.      

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV
Pagal programą    

E-012-17-LSIS, .
Nukeliama į  rudens laikotarpį.Bus tikslinama liepos mėn. I aukštas, konferenc. ir posėdžių salė, A.Tekorius,
L.Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis
3.      

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas
SSTPV
Pagal programą    

E-012-17-LSIS
Nukeliama į  rudens laikotarpį.Bus tikslinama liepos mėn. I aukštas, konferenc. ir posėdžių salė,

A.Sabeckis,
L.Misiulienė,
A. Juozaitis,
A. Tekorius, T.P.Tubis
4.      

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų     (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje
Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 


Nukeliama į  rudens laikotarpį.Bus tikslinama liepos mėn.
I aukštas,
posėdžių salė,

A. Puzonienė,
M.Ramanauskienė, A. Mureika,
J. Tilvikas,
T.P.Tubis-LSIS atstovas

5.      

Kultūros paveldo profesinių ir teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

Nukeliama į  rudens laikotarpį.Bus tikslinama liepos mėn.

I aukštas, konferenc. salė

V. Gustaitienė

6.      

Statybos teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt) Nukeliama į  rudens laikotarpį.Bus tikslinama liepos mėn. I aukštas, konferenc. salė V. Gustaitienė

7.      

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas
(www.spsc.lt)

Nukeliama į  rudens laikotarpį.Bus tikslinama liepos mėn.

 

I aukštas, konferencių salė

E. Endriukaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti 45576 kartai Atnaujinta Penktadienis, 13 kovo 2020 19:52