• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Įstatai

1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau “Sąjunga”) yra nepriklausomas kūrybinis – mokslinis profsąjunginis susivienijimas vienijantis statybos inžinierius.
2. Sąjungos tikslas yra suburti profesinių statybos sričių inžinierius, neabejingus Lietuvos statybos ugdymui, profesiniam bendravimui ir ginti savo narių teises.
3. Sąjunga veikia laikantis Konstitucijos, Profesinių sąjungų ir kitų įstatymų, Tarptautinės darbo organizacijos Konvencijų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Sąjunga turi leidybinės veiklos teisę.
5. Sąjungos centrinė būstinė yra Vilnius.
6. Sąjungos pagrindiniai uždaviniai yra:
 • Ginti savo narių darbo, ekonomines ir socialines teises ir interesus.
 • Atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviu arba jo įgaliotu atstovu.
 • Skatinti statybos inžinierius sutelktomis jėgomis tobulinti savo profesionalumą ir etnines pažiūras, plėtoti profesinę veiklą.
 • Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais klausimais.
 • Rūpintis statybos specialistų ugdymu.
 • Vykdyti statybų ekspertų darbą.
7. Sąjunga savo tikslus realizuoja šitaip:
 • Šaukia konferencijas, seminarus, rengia diskusijas, pasitarimus, konkursus, parodas ir pan.
 • Teikia siūlymus Vyriausybei ir Parlamentui.
 • Organizuoja leidybinę veiklą.
 • Prisideda prie tikslinių programų sudarymo ir vykdymo.
 • Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio sąjungomis ir organizacijomis.
 • Steigia statybos inžinierių teisinio gynimo komisijas.
 • Imasi akcijų, susijusių su darbo, ekonominių, socialinių teisių ir interesų gynimu.
 • Atestuoja ir sprendžia profesinės kvalifikacijos suteikimo klausimus inžinieriams.
 • Tikrina ir organizuoja statybos taisyklių registravimą.
 • Užsiima ekonomine veikla įstatymų numatyta tvarka.
 • Steigia fondus ir juose dalyvauja.
Sąjungos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys sąjungą ir su ja bendradarbiaujantys. LSIS savo veikloje vadovaujasi sąjungos aukščiausiųjų institucijų rekomendacijomis ir LSIS Klaipėdos bendrijos įstatai 2019 (žiūr. priedą).
Skaityti 39383 kartai Atnaujinta Antradienis, 24 rugsėjo 2019 10:06