• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04
LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS LSIS Kaipėdos klube Programos žymuo Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos skirtos: Darbo sritis  E-011-17-LSIS ypatingojo statinio projekto vadovo (YSPV), ypatingojo statinio…
Nuo 2018 m. rugsėjo 03 - spalio 19 d. LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimuiypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV (konstrukcinė bei VirN dalys),SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV…
Apmokėjimo kaina už mokymus ir profesinių žinių patikrinimą Statinio statybos vadovams (SSV),specialiųjų statybos darbų vadovams (SSSDV)-80 Eur. Statinio statybos techninės priežiūros vadovams (STPV), statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (SSSDTPV)-  95 Eur. Projekto dalies vadovams (PDV), statinio projekto daies ekspertizės…
Visi reikalingi dokumentai kvalifikacijos atestatui gauti pateikiami pagal STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo " reikalavimus. Žiūrėti šio puslapio skyrelį-"Reglamentai/Tik galiojančių reglamentų sąrašas"      
Nuo 2019 m. sausio 07 - kovo 18d. LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestatų gavimui ir papildymuiypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV  (konstrukcinė bei  VirN  dalys),SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) ,…