• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04
Kvalifikacijos tobulinimo ir atestavimo organizacinių priemonių grafikas 2018m I pusmetis LSIS Klaipėdos klube, (V. Berbomo 10) Eil.Nr.  Veiklos pobūdis Pagrindas  Laikas  Vieta Praveda 1.       Dokumentų priėmimas atestavimui   Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus  Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)  nuo 9-15v. iki…
LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS LSIS Kaipėdos klube Programos žymuo Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos skirtos: Darbo sritis  E-011-17-LSIS ypatingojo statinio projekto vadovo (YSPV), ypatingojo statinio…
Nuo 2018 m. vasario 01 - balandžio 05 d. LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimuiypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV (konstrukcinė bei VirN dalys),SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV…
Apmokėjimo kaina už mokymus ir profesinių žinių patikrinimą Statinio statybos vadovams (SSV),specialiųjų statybos darbų vadovams (SSSDV)-80 Eur. Statinio statybos techninės priežiūros vadovams (STPV), statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (SSSDTPV)-  95 Eur. Projekto dalies vadovams (PDV), statinio projekto daies ekspertizės…
Visi reikalingi dokumentai kvalifikacijos atestatui gauti pateikiami pagal STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo " reikalavimus. Žiūrėti šio puslapio skyrelį-"Reglamentai/Tik galiojančių reglamentų sąrašas"      
Nuo 2018 m. vasario 01 - balandžio mėn.05d. LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestatų gavimui ir papildymuiypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV  (konstrukcinė bei  VirN  dalys),SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV…