• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04
Keičiasi statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka        2017 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos STATYBOS ĮSTATYMAS bei naujas   STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“, kuriuose nustatyti nauji atestavimo ir teisės pripažinimo reikalavimai.         Pagal…
LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS Programos žymuo Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa. Darbo sritis E-011-14-LSIS   ypatingo statinio projekto vadovo (SPV), ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros…
Nuo 2017 m. vasario 01 - balandžio 18 d. LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimuiypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV (konstrukcinė bei VirN dalys),SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV…
Apmokėjimo kaina už mokymus ir profesinių žinių patikrinimą Statinio statybos vadovams (SSV),specialiųjų statybos darbų vadovams (SSSDV)-80 Eur. Statinio statybos techninės priežiūros vadovams (STPV), statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas (SSSDTPV)-  95 Eur. Projekto dalies vadovams (PDV), statinio projekto daies ekspertizės…
Visi reikalingi dokumentai kvalifikacijos atestatui gauti pateikiami pagal STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo " reikalavimus. Žiūrėti šio puslapio skyrelį-"Reglamentai/Tik galiojančių reglamentų sąrašas"      
Nuo 2017 m. rugsėjo 01 - lapkričio mėn.06d. LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestatų gavimui ir papildymuiypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV  (konstrukcinė bei  VirN  dalys),SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) ,…