• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04
Super User

Super User

Pirmadienis, 08 balandžio 2013 06:09

Medinių k-jų skaičiavimas su exel

Pirmadienis, 08 balandžio 2013 06:01

Atestacija

 

Pirmadienis, 08 balandžio 2013 05:59

Kainos

Atestavimo kaina


Visi reikalingi dokumentai kvalifikacijos atestatui gauti pateikiami pagal

STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo " reikalavimus.

Žiūrėti šio puslapio skyrelį-"Reglamentai/Tik galiojančių reglamentų sąrašas"

 

 

 

Pirmadienis, 18 kovo 2013 10:16

Dokumentai ATESTAVIMUI

.Nuo 2020 m. rugpjūčio 03-24d.  LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui.
ypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV (konstrukcinė bei VirN dalys),

SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV (VirN),

ir neypatingo statinio PDV (konstrukcinė ir VirN dalis) , SV, SSDV, TPV, SSDTPV

Dokumentai pateikiami pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas

          Naujos redakcijos Statybos įstatyme nustatyta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai bus privalomi ir neypatingų statinių vadovams.

        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:

    turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

     profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

    išlaikyti profesinių žinių egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. Atestacija . (pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS , E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)

    išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programą...." žiūr. www.spsc.lt

    

      
 

          
 

         


Puslapis 4 iš 6