• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04
Super User

Super User

Papildomi klausimai:
 1. Pamatai. Seklieji pamatai. Jų įgilinimas aukščiau įšalo gylio galimybės. Kilsnus ir nekilsnus gruntas.
 2. G/b konstrukcijos. Apsauginis sluoksnis. Darbo ir konstruktyvinė armatūra. Darbo armatūros vieta sijose, konsolėse, atraminėse sienutėse, balkoninėse plokštėse.
 3. Apšiltintų sienų įrengimas. Garo izoliacijos vieta ir paskirtis. Ventiliuojamieji tarpai.
 4. Šlaitinių ir sutapdintų stogų įrengimas. Garo izoliacinė ir antikondensacinė plėvelės. Jų vieta ir paskirtis stogų konstrukcijoje. Ventiliacijos tarpo įrengimas. Kondensato nuvedimas.

Ir kiti .....

Techninės priežiūros veiksmai
(kas tikrinama-dokumentai, kokybė, kuo vadovaujamasi):
 • Kai vyksta pamatų montavimas
 • Mūro darbai
 • Monolitinių g/b konstrukcijų statyba
 • Surenkamų konstrukcijų montažas
 • Stogo įrengimo darbai

žiūr.toliau ATMINTINE 2017

Sekmadienis, 17 kovo 2013 17:35

Profesiniu ziniu vertinimo programos PDF

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS

LSIS Kaipėdos klube

Programos žymuo

Profesinių žinių vertinimo egzaminų programos skirtos: Darbo sritis
 

E-011-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto vadovo (YSPV), ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (YSSTPV), statinio projekto ekspertizės vadovo (SPEV), statinio ekspertizės vadovo (SEV), neypatingojo statinio projekto vadovo (NSPV), neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (NSSTPV)  

 

 

 

E-012-17-LSIS

ypatingojo statinio statybos vadovo (YSSV), ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (YSSTPV), neypatingojo statinio statybos vadovo (NSSV), neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (NSSTPV); Bendrieji statybos darbai

 

E-013-17-LSIS

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (YSSSDV), ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (YSSSDTPV),
neypatingojo statiniospecialiųjų statybos darbų vadovo ( NSSSDV); neypatingojo statiniospecialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (NSSSDTPV);

 

Mechanikos darbai*
*vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas,  lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas;
E-016-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo (YSPkDV);
ypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo (YSPDkVPV);
statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo (toliau – SPDkEV); 
statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo ( SDkEV);
neypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo (NSPDkV); neypatingojo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo (NSPDkVPV);
Projekto konstrukcinės dalies

E-018-17-LSIS

ypatingojo statinio projekto dalies vadovo (YSPDV; ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (YSPDVPV); 
statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (SPDEV); statinio dalies ekspertizės vadovo (SDEV),
neypatingojo statinio projekto dalies vadovo (NSPDV); neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (NSPDVPV);
Projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, projekto dalies ekspertizės, statinio dalies ekspertizė

E-163-17-LSIS

kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei,

Statybos   techninės veiklos visų pagrindinių sričių vadovams

Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 16:33

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Įstatai

1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau “Sąjunga”) yra nepriklausomas kūrybinis – mokslinis profsąjunginis susivienijimas vienijantis statybos inžinierius.
2. Sąjungos tikslas yra suburti profesinių statybos sričių inžinierius, neabejingus Lietuvos statybos ugdymui, profesiniam bendravimui ir ginti savo narių teises.
3. Sąjunga veikia laikantis Konstitucijos, Profesinių sąjungų ir kitų įstatymų, Tarptautinės darbo organizacijos Konvencijų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Sąjunga turi leidybinės veiklos teisę.
5. Sąjungos centrinė būstinė yra Vilnius.
6. Sąjungos pagrindiniai uždaviniai yra:
 • Ginti savo narių darbo, ekonomines ir socialines teises ir interesus.
 • Atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviu arba jo įgaliotu atstovu.
 • Skatinti statybos inžinierius sutelktomis jėgomis tobulinti savo profesionalumą ir etnines pažiūras, plėtoti profesinę veiklą.
 • Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais klausimais.
 • Rūpintis statybos specialistų ugdymu.
 • Vykdyti statybų ekspertų darbą.
7. Sąjunga savo tikslus realizuoja šitaip:
 • Šaukia konferencijas, seminarus, rengia diskusijas, pasitarimus, konkursus, parodas ir pan.
 • Teikia siūlymus Vyriausybei ir Parlamentui.
 • Organizuoja leidybinę veiklą.
 • Prisideda prie tikslinių programų sudarymo ir vykdymo.
 • Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio sąjungomis ir organizacijomis.
 • Steigia statybos inžinierių teisinio gynimo komisijas.
 • Imasi akcijų, susijusių su darbo, ekonominių, socialinių teisių ir interesų gynimu.
 • Atestuoja ir sprendžia profesinės kvalifikacijos suteikimo klausimus inžinieriams.
 • Tikrina ir organizuoja statybos taisyklių registravimą.
 • Užsiima ekonomine veikla įstatymų numatyta tvarka.
 • Steigia fondus ir juose dalyvauja.
Sąjungos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys sąjungą ir su ja bendradarbiaujantys. LSIS savo veikloje vadovaujasi sąjungos aukščiausiųjų institucijų rekomendacijomis ir LSIS Klaipėdos bendrijos įstatai 2019 (žiūr. priedą).
Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 00:00

LSIS Klaipėdos bendrijos taryba

lsis klaipeda Pareigos Telefonas El.paštas
Pirmininkas:  
Tautvydas Petras Tubis +370 686 76153 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Nariai:  
Biruta Petukauskienė
Arturas Tekorius
8652 11301
8 687 12820
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
tekoriusarturasŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  
Administratorė:  
 Klubo inžinieriai kelionėje........ Vaida Kaminskienė 8 614 40080 infoŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Puslapis 5 iš 6