• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04
Tautvydas

Tautvydas

doc.dr. D. macijauskasSeminarų laikas:   2020 03 02-05, 23-27(pirmadienis-penktadienis) .Detaliau žiūrėti lentelėje;


Seminaro vieta: LSIS Klaipėdos bendrija, V. Berbomo 10, Ia. konferencijų salė.

Lektoriai D. Macijauskas, R. Encius, V. Gustaitienė,  dr. VL. Popov, S. Pyragas, A. Čepulis, A. Merkys, A. Skirgaila

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai SSV, SSTPV, PDkV, SSSDV pagal programas M-074-18-LSIS;  M-075-18-LSIS; M-076-18; M-079-18-LSIS; M-080-19-LSIS; M-081-12-LSIS ir E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS; E-018-17-LSIS

2020m. I pusmetis LSIS Klaipėdos bendrijoje (V. Berbomo 10) , I aukštas konferencijų salė
kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai 

 

 

 

2020m. I pusmetyje kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai

Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xxLSIS
Data, laikas, trukmė

Lektorius

1.        Buitinio bei priešgaisrinio vandentiekio slėgio kėlimo sistemos. LST EN 12845 standartą atitinkantis priešgaisrinės siurblių stotelės išpildymas. Energetiniai siurblių rodikliai buitinio vandens siurblių stotelės
Wilo nuotekų siurbliai ir nuotekų siurblinių tipai. Nešmenų atskyrimo sistemos ir jų tipai naujų buitinių nuotekų siurblinių įrengimui ir esamų siurblinių rekonstrukcijoms.
PDV(VirN), SSDV, SSDTPV, SPDEV, SDEV
M-080, M-076

Kovo 03d.
Antradienis
11.30val.
4 val.

A. Merkys,
2 val.


A.Skirgaila,
2 val.

2.        Inovatyvios SYSTEM KAN–therm vandentiekio sistemos: produktai, montavimo ypatumai ir naujovės.
Pastatų vidaus inžinerinių sistemų projektavimas (Programos inžinerinių sistemų projektavimui, slėgio nuostolių skaičiavimui ir greitam parinkimui pristatymas).
PDV(VirN), SSDV, SSDTPV, SPDEV, SDEV
M-080, M-076

Kovo 04d.
Trečiadienis
11.30 val.
4 val.

S. Pyragas

 

3.Pastatų ir statinių pamatai, laikomosios galios nustatymo ypatumai. Esamų pamatų stiprinimas, naujų pamatų šalia esamų įrengimo ypatumai.  Kas atsitinka primiršus kad gruntai esti skirtingi, kai kurie nevisai geri sprendimai, jų pasekmės esamo ir greta esančių pastatų .konstrukcijoms.Netiesioginiai metodai deformacijoms vertinti ir pan.

 

SV, TPV, PDV (SK)
M-075 M-079-

 Kovo 05 d.

Ketvirtadienis

11.30 val.

4 val.

doc. dr. L. Furmonavičius

 


5. Plieninių įlaidų tipai, gamyba, taikymas atraminiams ir jūrų bei uostų krantinių  statiniams. Kombinuotų atraminių sienučių projektavimas, komplektavimas ir įrengimas.

 

 

 

 

 

 

SV, TPV, PDV (SK)

M-075 M-079-

Kovo 23d.
Pirmadienis
11.30 val.,
4 val.
Dr. D. Macijauskas

 

6.    Statybos produktų vertinimas, tikrinimas, deklaravimas. Ką apie tai turi žinotistatybos ir projekto (dalių) vadovai. Statybos sektoriaus profesinis standartas STATREG.   

PV, PDV,TPV, SV, SSDV,SSDTPV,

M-075, M-079-084

Kovo 24d.
Antradienis
11.30val.
4 val.

LSA

R. Encius 7.        BIM. Bendra projekto duomenų valdymo aplinka. Statybos projekto etapai pagal statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijas. BIM standartai PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-077,
M-079-084 
Kovo 25d.
Trečiadienis
11.30val.
4 val.
Doc.dr.
Vl. Popov


8.        Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-077,
M-079-084 
Kovo 26d.
Ketvirtadienis
11.30 val.
4 val.
V. Gustaitienė

9.        Vadovavimas kultūros paveldo objekto ir statinių tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, statybai bei techninei priežiūrai. Nekilnojamų kultūros vertybių apsauga vykdant statybos darbus. PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-077,
M-079-084 
Kovo 27d.
Penktadienis
10 val.
4 val.
V. Gustaitienė

 

 

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina vid.15 Eur/val. Kainos gali keistis. 

 

Pirmadienis, 09 spalio 2017 13:10

Programos

Sekmadienis, 29 sausio 2017 08:08

Atestavimo tvarka

        Nuo 2020 m. vasario 03-kovo 18d. Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje (LSIS) Klaipėdos bendrijoje (V.Berbomo 10-211kab.) vyksta pavasario sesijos kvalifikacijos  tobulinimo ir atliekamas dokumentų priėmimas   statybos specialistų atestavimui ypatingo ir neypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV  (konstrukcinė bei  VirN  dalys),SSV,SSDV (statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV (VirN), kvalifikacijos atestatų papildymams.
Dokumentai pateikiami pagal STR 1.02.01:2017, p.12-13 nuorodas

Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti  statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

išlaikyti profesinių  žinių egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr.  www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF. (pvz. E-012-16-LSIS, E-016-16-LSIS, E-013-16-LSIS ir t.t.)

išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programą...." žiūr. www.spsc.lt

Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

Aplinkos ministerija atkreipia statybos inžinierių dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas yra privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.

Atestatas yra privalomas visų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams vykdant veiklą statiniuose esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. 

Puslapis 1 iš 6