• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Dokumentai ATESTAVIMUI

Nuo 2019 m. rugsėjo  - spalio 21 d. LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo 10-211kab.) atliekamas dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, PDEV, SEV (konstrukcinė bei VirN dalys),

SSV,SSDV(statinio VirN inžinerinių sistemų įrengimas, VirN tinklų tiesimas, betranšėjis IT tiesimas) , SSDTPV (VirN),

ir neypatingo statinio PDV (konstrukcinė ir VirN dalis) , SV, SSDV, TPV, SSDTPV

Dokumentai pateikiami pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas

Keičiasi statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka

        2017 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos STATYBOS ĮSTATYMAS bei naujas   STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“, kuriuose nustatyti nauji atestavimo ir teisės pripažinimo reikalavimai.
        Pagal iki šiol  galiojusį teisinį reglamentavimą kvalifikacijos atestatai buvo išduodami architektams ir statybos inžinieriams, norintiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas tik ypatinguose statiniuose.

          Naujos redakcijos Statybos įstatyme nustatyta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai bus privalomi ir neypatingų statinių vadovams.

        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:

    turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

     profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

    išlaikyti profesinių žinių egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. Atestacija . (pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS , E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)

    išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programą...." žiūr. www.spsc.lt

    Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..
             Aplinkos ministerija atkreipia statybos inžinierių dėmesį, kad per 2017 metus jie turi gauti neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas bus privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.

 
 


     
 

         
 

         


Skaityti 11388 kartai Atnaujinta Trečiadienis, 02 spalio 2019 07:58