• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder042019 m. II pusmetis LSIS Klaipėdos klube (V. Berbomo 10)
(spalio mėn. bus patikslintas)

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas

 Laikas

 Vieta

Praveda

1.      

Dokumentų priėmimas atestavimui

Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus

 Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)

9-15 val.  

nuo 2019 09 09
iki 2019 10 ....
LSIS Klaipėdos klubas,

211 kab.    

J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis

4.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

 SV, TPV pagal p.4.1-4.5 – 20 val.
SSDV(VN) pagal p.4.1;  4.4, 4.5 – 12 val.
PDV(k) pagal p.4.2; 4.5 – 10 val.
PDV(VN) pagal p.4.5 – 6 val.

PV pagal p.4.5                     -6 val.

Programos žymuo
M-074-18-LSIS
M-075-18-LSIS

M-076-18-LSIS
M-079-18-LSIS

M-080-19-LSIS 

 


 

 2019 m. 10 21-25d.

 

I aukštas, konfer.

salė

 

4.1. Statybos įmonių vadybos pokyčiai, perspektyvos, vadybos įtaka įmonių našumui.. Naujausi statybos projektų valdymo būdai, BIM technologijų taikymas statybos objektų valdymui, jų įtaka statybos procesų kokybei, įmonės veiklos efektyvumui. 2019 10 21

Pirmadienis

13-17 val. (4 val.)

J. Drizgaitė

4.2 Betoninių  ir gelžbetoninių, mūrinių, kompozicinių konstrukcijų techniniai ir technologiniai ypatumai. Konstrukcijų stiprinimo. Naujovės ir pažangi patirtis.

2019 10 22

Antradienis

13-17 val. (4val.)
V. Vaičekauskienė
4.3. Statybos technologijos projekto ir technologinių kortelių rengimo praktika, dažniausiai pasitaikančios klaidos. Statybos sąmatų rengimo praktika, atliktų darbų aktai, dažniausiai pasitaikančios klaidos. 

2019 10 23

trečiadienis

13-17 val. (4val.)

M.Laučys

4.4.Gaisrinės saugos reikalavimai, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas vykdant staybos darbus..Poveikio aplinkai mažinimas 2019 10 24
ketvirtadienis

13-15 val.
(2 val.)

D.Juknienė

 

4.5.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

Vadovavimas kultūros paveldo objekto ir statinių tvarkomųjų statybos darbų projektavimui , statybai bei techninei priežiūrai.Nekilnojamų kultūros vertybių apsauga vykdant statybos darbus.

 

2019 10 25

penktadienis

nuo 11.30 val.

6 val

V. Gustaitienė

5.      

Profesinių žinių vertinimas

Projekto konstrukcinės dalies vadovų, projekto dalies ekspertizės vadovų


Pagal programą    

E-016-17-LSIS 

 
2019 10 28
nuo 9 val.

Komisija:
lapkričio 04 d.
nuo 13 val.
I aukštas,

konfer. salė, posėdžių salė
L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis
6.      

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

 
2019 11 05 Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.
I aukštas, konfer. posėdžių salė

A.Tekorius,
L.Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis

7.      

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSTPV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

2019 11 06 d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.
I aukštas, konfer.

salė, posėdžių salė
A.Sabeckis,
L.Misiulienė,
A. Juozaitis,
A. Tekorius, T.P.Tubis

8.      

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje

Pagal programą    

E-163-17-LSIS

 

2019 11 07

ir 08 d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.

(darbo laikas gali būti tikslinamas)

I aukštas,

konfer. salė,

posėdžių salė

A. Puzonienė,
M.Ramanauskienė,
A. Mureika,
J. Tilvikas,
T.P.Tubis-LSIS atstovas

9.      

Kultūros paveldo teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2019 10 25
Nuo 10 val., 3 val.
I aukštas, konfer. salė

V. Gustaitienė

10.   

Statybos teisinių žinių parengiamieji   kursai

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2019 11 14
Nuo 11.30 val.

4 val.
I aukštas, konfer. salė

V. Gustaitienė

11.   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas

(www.spsc.lt)
2019 11 21

Nuo 11 val.

I aukštas, konfer. salė

E. Endriukaitis
Paskelbtas kategorijoje: Naujienos