• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

 


        Ko reikia statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą,
 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

  Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

           Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas yra privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą .

          Atestatas privalomas ir eiti visų statybos veiklos  pagrindinių sričių vadovų pareigas (SPV, SPDV, STPV, SEV, SSV,  SSSDV) ESANČIUOSE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS ZONOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE (žiūr. SĮ , III sk., 12 str., p.20 ir 21). Atestatų papildymo procedūra  (profesinių žinių pagal E-163-17-LSIS bei teisinių žinių pagal  www.spsc.lt  patikrinimas) aukščiau išvardintai veiklai atliekama LSIS Klaipėdos klube grafike nurodytu laiku.


Dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV ir neypatingo statinio PDV, SV, SSDV, TPV, SSDTPV pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.
*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.

         LSIS Klaipėdos bndrija yra įgaliota organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamuosius mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 pavirtintas programas  M-075-18-LSIS, M-076-18-LSIS, M-079-18-LSIS, M-080-18-LSIS ( bei E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS).

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.
 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos M-079-LSIS bei E-016-17-LSIS nuostatas.
 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos  M-080-12-LSIS bei  E-018-17-LSIS nuostatas.
 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal M-75-12-LSIS bei  E-012-17-LSIS nuostatas.
 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal M-076-LSIS bei E-013-17-LSIS nuostatas.

 6. Visų pagrindinių statybos sričių vadovams pageidaujantiems papildyti atestatus dirbti kultūros paveldo objektų teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse.

LSIS Klaipėdos bendrijoje (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

LSIS Klaipėdos bendrijoje

        atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus.
 

2019 m. II pusmetis LSIS Klaipėdos bendrijoje (V. Berbomo 10) , I aukštas konferencijų salė
kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas, programos žymuo

 Laikas,

Praveda

1.      

Dokumentų priėmimas atestavimui

Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus

 Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)
9-15 val.  
nuo 2019 09 09
iki 2019 10 21.


211 kab.

J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis


2.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

.


 

 2019 10 21-25 d.

Ia. konf. salė

 

2.1. Statybos įmonių vadybos pokyčiai, perspektyvos, vadybos įtaka įmonių našumui.. Naujausi statybos projektų valdymo būdai, BIM technologijų taikymas statybos objektų valdymui, jų įtaka statybos procesų kokybei, įmonės veiklos efektyvumui.

SV,SSDV

M-075-18-LSIS

M-076-18-LSIS

M-077-18-LSIS

M-084-12-LSIS

2019 10 21
Pirmadienis
13-17 val.


(4 val.)

J. Drizgaitė

2.2 Plieninių įlaidų tipai, gamyba, taikymas atraminiams ir jūrų bei upių uostų krantinių statiniams. Kombinuotų atraminių sienučių projektavimas, komplektavimas ir įrengimas. Plieninių įlaidų inkaravimas ir atramos, spynų sandarinimas. Jų patvarumas, apsauga nuo korozijos, atsparumas ugniai, aplinkosauginiai aspektai. Projektavimo metodų apžvalga, projektavimo pavyzdžiai. SV, TPV,

 PDV (SK)
 M-075-18-LSIS


  M-079-18-LSIS

 

2019 10 22
Antradienis
13-17 val.


(4val.)

D.Macijauskas

2.3. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo ypatumai , statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiksmai bei klaidos juos įgyvendinant  ir pasikeitimai teisiniame reglamentavime. Rekomendacijas ir praktines jų įgyvendinimo priemones  statinio statybos techninės priežiūros veiklai gerinti.

TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
PDV

M-074-18-LSISM-075-18-LSIS
M-076-18-LSIS

M-077-18-LSIS

2019 10 23
trečiadienis
12.00. (5val.)


T. Baranauskas

2.4. Statybos produktų vertinimas, tikrinimas, deklaravimas. Statybos produktų savybių kontrolė - ką apie tai turi žinoti statybos ir projekto (dalių) vadovai. Statybos sektoriaus profesinis standartas. STATREG: statybininko ir statybos inžinieriaus    kortelėsTPV, SV;
SSDV; SSDTPV
PV; PDV;
M-074-18-LSIS
M-075-18-LSIS
M-076-18-LSIS

M-077-18-LSIS
M-079-18-LSIS; M-080; 081;082; 084-18-LSIS.

 

2019 10 24
ketvirtadienis
  Nuo 13 val.
(4 val.)


R. Encius

 

2.5. Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

Vadovavimas kultūros paveldo objekto ir statinių tvarkomųjų statybos darbų projektavimui , statybai bei techninei priežiūrai. Nekilnojamų kultūros vertybių apsauga vykdant statybos darbus.

TPV, SV;

SSDV; SSDTPV
PV; PDV;
M-074-18-LSIS
M-075-18-LSIS
M-076-18-LSIS

M-077-18-LSIS
M-079-18-LSIS
M-080-19-LSIS 

M-081, 082; 083; 084-12-LSIS

2019 10 25

penktadienis

nuo 10 val. 

5 val.

V. Gustaitienė

4

       Cheminiai ir mechaniniai ankeriai betoninėse, g/betoninėse, mūrinėse konstrukcijose.
Jų projektavimo ypatumai pagal EN1992-1 ir 4, projektavimo programos, skaičiavimo ataskaitų parametrai. Ankerių   teisingo ir neteisingo montavimo   pavyzdžiai ir jų bandymai.
SV, TP,
PDV (SK)
M-075-18-LSIS
M-079-18-LSIS
M-076; 080; 081; 082;
2019 10 30

trečiadienis
nuo 13 val

4 val.
A. Balčytis

5.

BIM. Taikomoji dalis. 6 baigiamoji paskaita.

           Bendra projekto duomenų valdymo aplinka. Statybos projekto etapai pagal statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijas. BIM modelio taikymo atvejai ir rezultatai SGC stadijose. BIM modeliavimo atvejų teoriniai ir praktiniai pavyzdžiai. Integruoto statybos projekto vystymo procesas (IPD

TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
PV; PDV;
M-074-18-LSIS
M-075-18-LSIS
M-076-18-LSIS

M-077-LSIS
M-079-18-LSIS
M-080-19-LSIS 

M-081, 082;084-12-LSIS

 

2019 10 31

Ketvirtadienis

11.30 val.
3 val.
 

Doc.dr.Vl. Popov

6.   

Statybos teisinių žinių parengiamieji   kursai

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

Atestuojamiems
2019 11 14

ketvirtadienis
11.30 val.
4 val.
V. Gustaitienė

7.   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas
(www.spsc.lt)
2019 11 21
ketvirtadienis
11 val.


E. Endriukaitis

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina vid.15 Eur/val. Kainos gali keistis.

PROFESINIŲ IR TEISINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO GRAFIKAS

Statinio projekto dalių vadovams (PDV), statinio  statybos vadovams (SSV), statybos specialiųjų darbų vadovams (SSSDV), techninės priežiūros vadovams (STPDV),
2019 m. II pusmetis LSIS Klaipėdos bendrijoje (V. Berbomo 10)
Ia. Konferencijų ir posėdžių salėse

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas

 Laikas

 Vieta

Praveda

1.      

Dokumentų priėmimas atestavimui

Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus

 Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien) 9-15 val.  
nuo 2019 09 09
iki 2019 10 21

LSIS Klaipėdos klubas,
211 kab.    

J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis

`4.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

 

.

Programos žymuo
M-074-18-LSIS
M-075-18-LSIS
M-076-18-LSIS
M-079-18-LSIS
M-080-19-LSIS 

 2019 m. 10 21-25d.
žiūrėti atskirą grafiką
 

I a. konfer.
salė

 žiūrėti atskirą grafiką

5.      

Profesinių žinių vertinimas

Projekto konstrukcinės dalies vadovų, projekto dalies ekspertizės vadovųPagal programą    

E-016-17-LSIS 

 

2019 10 28
nuo 9 val.

Komisija:
lapkričio 04 d.
nuo 13 val.

I a.
konfer.salė 

Posėdžių salė

L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis

6.      

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

2019 11 05

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.

I a.
konfer.salė

 

Posėdžių salė

A.Tekorius,
L.Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis

7.      

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSTPV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

2019 11 06 d.
Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.

I a.
konfer.salė 

Posėdžių salė

A.Sabeckis,
L.Misiulienė,
A. Juozaitis,
A. Tekorius, T.P.Tubis

8.      

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje

Pagal programą    

E-163-17-LSIS

 

2019 11 07 ir 08 d.
Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.

(darbo laikas gali būti tikslinamas)

I a.
konfer.salė 

 

Posėdžių salė

A. Puzonienė,
M.Ramanauskienė,
A. Mureika,
J. Tilvikas,
T.P.Tubis-LSIS atstovas

11.   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas
(www.spsc.lt)

2019 11 21

Nuo 11 val.

I a.

konfer.salė

E. Endriukaitis

 

    


 

 

Paskelbtas kategorijoje: Naujienos