• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

 


        Ko reikia statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą,
 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

  Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

           Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas yra privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą .

          Atestatas privalomas ir eiti visų statybos veiklos  pagrindinių sričių vadovų pareigas (SPV, SPDV, STPV, SEV, SSV,  SSSDV) ESANČIUOSE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS ZONOJE, KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE (žiūr. SĮ , III sk., 12 str., p.20 ir 21). Atestatų papildymo procedūra  (profesinių žinių pagal E-163-17-LSIS bei teisinių žinių pagal  www.spsc.lt  patikrinimas) aukščiau išvardintai veiklai atliekama LSIS Klaipėdos klube grafike nurodytu laiku.


Dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV ir neypatingo statinio PDV, SV, SSDV, TPV, SSDTPV pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.
*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.

         LSIS Klaipėdos bndrija yra įgaliota organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamuosius mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 pavirtintas programas  M-075-18-LSIS, M-076-18-LSIS, M-079-18-LSIS, M-080-18-LSIS ( bei E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS).

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.
 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos M-079-LSIS bei E-016-17-LSIS nuostatas.
 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos  M-080-12-LSIS bei  E-018-17-LSIS nuostatas.
 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal M-75-12-LSIS bei  E-012-17-LSIS nuostatas.
 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal M-076-LSIS bei E-013-17-LSIS nuostatas.

 6. Visų pagrindinių statybos sričių vadovams pageidaujantiems papildyti atestatus dirbti kultūros paveldo objektų teritorijoje, jų apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse.

LSIS Klaipėdos bendrijoje (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017, IV skyr., p.12,  13 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

LSIS Klaipėdos bendrijoje

        atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus.

 

 

2020m. I pusmetyje kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai

Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xxLSIS
Data, laikas, trukmė

Lektorius

1.    Derinama paskaitos tema.

 

Kovo 02d.
Pirmadienis
11.30
 

2.        Buitinio bei priešgaisrinio vandentiekio slėgio kėlimo sistemos. LST EN 12845 standartą atitinkantis priešgaisrinės siurblių stotelės išpildymas. Energetiniai siurblių rodikliai buitinio vandens siurblių stotelės

Wilo nuotekų siurbliai ir nuotekų siurblinių tipai. Nešmenų atskyrimo sistemos ir jų tipai naujų buitinių nuotekų siurblinių įrengimui ir esamų siurblinių rekonstrukcijoms.
PDV(VirN), SSDV, SSDTPV, SPDEV, SDEV
M-080, M-076

Kovo 03d.
Antradienis
11.30val.

 

4 val.

A. Merkys,

2 val.

 

A.Skirgaila,

2 val.

3.        Inovatyvios SYSTEM KAN–therm vandentiekio sistemos: produktai, montavimo ypatumai ir naujovės.
Pastatų vidaus inžinerinių sistemų projektavimas (Programos inžinerinių sistemų projektavimui, slėgio nuostolių skaičiavimui ir greitam parinkimui pristatymas).

PDV(VirN), SSDV, SSDTPV, SPDEV, SDEV
M-080, M-076

Kovo 04d.
Trečiadienis
11.30 val.
4 val.

S. Pyragas

 

4.    Polinių gręžtinių pamatų, polių laikomosios galios nustatymas. Esamų pamatų stiprinimas, pamatų projektavimas ir įrengimas šalia esamų statinių. SV, TPV,
PDV (SK)
M-075, M-079


Kovo 05d.
Ketvirtadienis
11.30val.
4 val.
A. Čepulis

 

5.        Statybos produktų vertinimas, tikrinimas, deklaravimas. Ką apie tai turi žinoti statybos ir projekto (dalių) vadovai. Statybos sektoriaus profesinis standartas. STATREG.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-077,
M-079-084 
Kovo 23d.
Pirmadienis
11.30 val.,
4 val.

LSA,
R. Encius

 

6.        Plieninių įlaidų tipai, gamyba, taikymas atraminiams ir jūrų bei upių uostų krantinių statiniams. Kombinuotų atraminių sienučių projektavimas, komplektavimas ir įrengimas SV, TPV,
PDV (SK)
 M-075, 079
Kovo 24d.
Antradienis
11.30val.
4 val.
Dr.
D.Macijauskas7.        BIM. Bendra projekto duomenų valdymo aplinka. Statybos projekto etapai pagal statinio gyvavimo ciklo (SGC) stadijas. BIM standartai

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-077,
M-079-084 
Kovo 25d.
Trečiadienis
11.30val.
4 val.
Doc.dr.

Vl. Popov


8.        Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-077,
M-079-084 
Kovo 26d.
Ketvirtadienis
11.30 val.
4 val.
V. Gustaitienė

9.        Vadovavimas kultūros paveldo objekto ir statinių tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, statybai bei techninei priežiūrai. Nekilnojamų kultūros vertybių apsauga vykdant statybos darbus. PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-077,
M-079-084 
Kovo 27d.
Penktadienis
10 val.
4 val.
V. Gustaitienė

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina vid.15 Eur/val. Kainos gali keistis.
 

    


 

 

Paskelbtas kategorijoje: Naujienos