• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder04

Seminarai 2023m. II pusmetį

LSIS Klaipėdos bendrijoj nuotoliniu būdu vedami
kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai.
2023m. spalio mėn. 02-06 d.d.


Temos pavadinimas *

Programos žymuo

M-xxx-xxLSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1.    Tvarkomųjų paveldosaugos ir Tvarkomųjų statybos darbų esmė, skirtumai ir panašumai. Naujos statybos darbų technologijos vykdant grunto tankinimo darbus.

PV, SV, TPV,

PDV (SK)
 M-074-084


2023-10-02
pirma
dienis
11.30 val.
4 val.


M. Raišys,

KTU dėstytojas 
V. Rabačius
 MB „Virmalda“ specialistas


L. Marcinkutė

Kult. paveldo spec.

2.      Medinių ir kompleksinių (kompozicinių) konstrukcijų įrengimo
technologinės naujovės ir pažangi patirtis

PV; PDV;
TPV, SV;
 
M-074-084 


2023-10-03
antradienis

11.30 val.
4 val.


T.m.dr. D. Mykolaitis

Statybų Lyga

3.        Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2023-10-04
trečiadienis
11.30 val.
4 val.


V. Gustaitienė

4. Elektroninis statybos darbų žurnalas. Brėžinių peržiūra, deklaracijų kaupimas, paslėptų statybos darbų ir darbų kiekių skaitmenizavimas, visų statybos dalyvių bendravimas.


PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
 M-074-084


2023-10-05

ketvirtadienis
11.30val.
4 val.


V. Kanaporius

UAB Cotenders,

 vadovas

5.Pagrindų ir pamatų stiprinimo technologinės naujovės. Konstrukcijų stabilizavimas ir pakėlimas geopolimerinėmis priemonėmis
Naujos statybos darbų technologijos projektuojant ir vykdant požeminių ir antžeminių konstrukcijų hidroizoliavimo darbus, patalpų ir konstrukcijų apsauga nuo spūdinio gruntinio vandens poveikio.

 

PV; PDV;
TPV, SV;
 
M-074, 075, 079, 083, 084 


2023-10-06
penktadienis
11.30 val.
2 val.

13.30 val

K. Jurėnas

URETEK  projektų vadovas
  M. Raišys


KTU dėstytojas

* temų pavadinimai preliminarūs, rugsėjo mėnesį gali būti patikslinti ar papildyti. 
Parengiamieji  kursai

Temos pavadinimas

Programos žymuo
M-xxx-xxLSIS

Data, laikas, trukmė

Lektorius

1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarai ir parengiamieji kursai

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2023-10-02/06

(pirmadienis-penktadienis)

11.30 val.
20 val.

 žiūr. lentelę aukščiau
2. Paveldo profesinių ir teisinių žinių seminaras 

PV; PDV;
TPV, SV;
SSDV; SSDTPV
M-074-084 


2023-10-19

(ketvirtadienis)
11.30 val.
4 val.


V. Gustaitienė

3. Statybos teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas  
www.ssva.lt

2023-11-16
(ketvirtadienis)
11.30 val
.

V. Gustaitienė

 

Dokumentų pateikimas atestacijai nuo  rugsėjo mėn. 01d.  iki rugsėjo 29d.  laikotarpį.Sekite slelbimus mūsų psl. www.lsiskl.lt

 Paraiškos atestacijai priimamos pagal  STR 1.02.01:2017, VI skyr. reikalavimus

ir kvalifikacijos tobulinimo kursams priimamos nuo 2023 09 01 iki 2023 09 29  nuotoliniu būdu.

 Užsiregistravus į kursus ir susimokėjus nustatytą mokestį Jums bus atsiųstas prisijungimo adresas
Kursai  nuotoliniu būdu pagal "Zoom" platformą ir vadovaujantis žemiau pateikiamą priedą "Nuotoliniu būdu vedamų kvalifikacijos tobulinimo taisyklės". 

*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur.

Galima rinktis atskiras temas. Kaina vid.15 Eur/val. LSIS Klaipėdos bendrijos nariams daroma nuolaida.

Primename, kad vadovaujantis Statybos Įstatymu Jums  kvalifikacijos kėlimo  kursų 20 val. reikalinga surinkti per 5 metus.

  
 


 

Skaityti 1515 kartai Atnaujinta Penktadienis, 15 rugsėjo 2023 14:18