• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

Trumpa informacija norintiems gauti kvalifikacijos atestatus 2017 m.

Patikslintas 2017 10 26

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas

 Laikas

 Vieta

Praveda

1.      

Dokumentų priėmimas atestavimui

Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus

 Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)  nuo 9-15v.

iki 2017 11 06d.

LSIS Klaipėdos klubas,

211 kab.      

J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis

2.     

Evopipes tipo savitakiniai vamzdynai lauko inžineriniams

K/tobulinimo kursai.žiūr. www.lsiskl.lt/ seminarai

Programos žymuo    M-076-12-LSIS ir M-080-12-LSIS

2017 10 26,

nuo 10 val.

3 val.

I aukštas, konferencijų salė

Evopipes vyr. specialistas

D. Jurčiukonis

3.     

Lauko nuotekų ir lietaus inžinerinių tinklų bei pastatų vidaus inžinerinių sistemų įrengimas pagal Vawin technologijas. www.lsiskl.lt/ seminarai

Programos žymuo     M-076-12-LSIS, M-080-12-LSIS,

M-081-12-LSIS

2017 m. lapkričio 06d.

(pirmadienis).

9.30 val. -4 val.

I aukštas, konferencijų salė

Wavin Balitic specialistai,

M. Karalius,

M. Monkevičius,

A. Garbenis

4.     

 Statinio statybos vadovų,                                       techninės priežiūros vadovų, projekto konstrukcinės dalies vadovų kvalifikacijos tobulinimo ir   parengiamieji kursai* (20 val., dėl VirN-10 val.pagal p.4.1 ir 4.2):

Programos žymuo     E-012-17-LSIS,

E-016-17-LSIS

E-018-17-LSIS ir M-075-12-LSIS

M-076-12-LSIS

 

 2017 m. lapkričio 06-10d.

 nuo 13 val.

I aukštas, konfer.

salė

 

4.1. Statybos vadyba, įmonių vadybos pokyčiai

Pirmadienis (11.06) 13-17 val.

4 val.

V. Vaicekauskienė

4.2.Statybos vadyba, įmonių vadybos pokyčiai

Antradienis (11.07) 13-17 val.

4 val.

V. Vaicekauskienė

4.3.Statybos ekonomika, statybos darbų technologija, naujausios technologijos;

Trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis (11.08-10),

Nuo 13 val., 10 val.

M.Laučys

4.4.Darbų, sveikatos ir aplinkos sauga statybvietėje. Rizikos nustatymas ir reikšmingumo vertinimas

Penktadienis (11.10) 14.35-17 val.

2 val.

D.Juknienė

5.     

  Laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų ir jų mazgų būklės vertinimas bei jų stiprinimo sprendimai.

E-016-17-LSIS,

M-075-12-LSIS

M-079-12-LSIS

Lapkričio 2d.

Nuo 10 val.

 

I aukštas, konfer. salė

VGTU doc.dr.

A. Šneideris

6.     

Pastatų   pagrindų ir pamatų geotechninis projektavimas bei įrengimas. Geotechnikos vystymosi šiuolaikinės tendencijos.

E-016-17-LSIS,

M-075-12-LSIS

M-079-12-LSIS

Lapkričio 16d.

Nuo 12 val.

 

I aukštas, konfer. salė

L. Furmanavičius

7.     

Projektavimo, statybos ir techninės priežiūros vadovų pareigos kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo statinyje, kitame ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje

Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 

Lapkričio 07-10d. nuo 10 val.

Trukmė 2 val.

Diena bus patikslinta

I aukštas, konfer. salė

A. Puzonienė

8.     

Projekto konstrukcinės dalies vadovų , projekto dalies ekspertizės vadovų profesinių žinių patikrinimas

 

 

Pagal programą    

E-016-17-LSIS .

 

Lapkričio 13d.

Nuo 9 val.

Komisija:

Lapkričio 20d. nuo 13 val.

I aukštas,. posėdžių salė,

L.Vaicekauskas,

R.Narmontienė,

J.Tilvikas,

O.Klionauskienė

T.P.Tubis

9.     

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV irSSTPV),  kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo statinyje, kitame ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, profesinių žinių vertinimas

Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 

Lapkričio 14d.

Nuo 9 val.,

Komisija:

lapkričio 14d.

nuo 14 val.

(darbo laikas gali būti tikslinamas)

I aukštas,

posėdžių salė,

A. Puzonienė,

M.Ramanauskienė, A. Mureika,

J. Tilvikas,

T.P.Tubis-LSIS atstovas

10.   

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

Pagal programą    

E-012-17-LSIS, .

 

Lapkričio 15d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13val.

I aukštas, konferencių ir posėdžių salė,

A.Tekorius,

L.Vaicekauskas,

A.Juozaitis,

T.P.Tubis

11.   

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

Lapkričio 16d.

Nuo 9 val.

Komisija nuo 13val.

I aukštas, konferencių ir posėdžių salė,

A.Sabeckis,

L.Misiulienė,

A. Juozaitis,

A. Tekorius, T.P.Tubis

12.   

Teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programą (www.spsc.lt)

Lapkričio 23d.

Nuo 11 val.

4 val.

I aukštas, konferencių salė

V. Gustaitienė

13.   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programą

(www.spsc.lt)

Lapkričio 30d.

Nuo 11 val.

 

I aukštas, konferencių salė

E. Endriukaitis


Keičiasi statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka

        2017 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos STATYBOS ĮSTATYMAS bei naujas   STR 1.02.01:2017 „STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS“, kuriuose nustatyti nauji atestavimo ir teisės pripažinimo reikalavimai. 
        Pagal iki šiol  galiojusį teisinį reglamentavimą kvalifikacijos atestatai buvo išduodami architektams ir statybos inžinieriams, norintiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas tik ypatinguose statiniuose. 
          Naujos redakcijos Statybos įstatyme nustatyta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai bus privalomi ir neypatingų statinių vadovams.

        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

  Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

           Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad per 2017 metus jie turi gauti neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas bus privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Klaipėdos klubas
V. Berbomo g.10-211 kab. (KMTP pastatas) Klaipėda, LT 92221
II srautas 2017 m. rugsėjo 01 - lapkričio 30 d.

dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV ir neypatingo statinio PDV, SV, SSDV, TPV, SSDTPV pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.

 *Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.

 

 
 
         LSIS Klaipėdos klubas yra įgaliotas organizuoti mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 patvirtintas programas E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS.

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.

 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos E-016-16-LSIS nuostatas.

 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos E-018-16-LSIS nuostatas.

 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal E-012-16-LSIS nuostatas.

 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal E-013-16-LSIS nuostatas.

LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

 

LSIS Klaipėdos klube

       2017 m. atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus.
     


 

 

Skaityti 243071 kartai Atnaujinta Antradienis, 14 lapkričio 2017 10:17