• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04

Trumpa informacija norintiems gauti kvalifikacijos atestatus 2018 m.

Kvalifikacijos tobulinimo ir atestavimo organizacinių priemonių grafikas
2018m I pusmetis LSIS Klaipėdos klube, (V. Berbomo 10)

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas

 Laikas

 Vieta

Praveda

1.      

Dokumentų priėmimas atestavimui

 

Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus

 Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)  nuo 9-15v.

iki 2018 04 06d
LSIS Klaipėdos klubas,

211 kab.      
J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis

2.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

Lauko nuotekų ir lietaus inžinerinių tinklų bei pastatų inžinerinių sistemų įrengimas

Www.lsiskl.lt/ seminarai

Programos žymuo M-076-12-LSIS,

M-080-12-LSIS

E-013-17-LSIS

E-018-17-LSIS

2018 04 04, 10.30val.

3-4 val.

I aukštas, konferencijų salė

doc.dr.Juozas Vaičiūnas

 

3.      

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Statybų informacinio modeliavimo (BIM)   technologijų taikymas infrastruktūrinių inžinerinių objektų projektų vystyme, nuo vizijos iki utilizavimo, t.y. rengiant, planuojant, kontroliuojant ir vykdant statybos darbus bei eksploatuojant   statinius.
Programos žymuo

M-075-12-LSIS

M-076-12-LSIS

M-079-12-LSIS

M-080-12-LSIS

SPV, SSV, SPDV,

STPV,statytojams
2018 04 05 (ketvirtadienis) 10.30val.

3-4 val.

1 dalis (Įžanginė).

Planuojamas visas ciklas.

I aukštas, konfer.

salė

Doc.dr. V.Popov

4.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

 Statinio statybos vadovų (SSV),                                       techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų (PDkV).* (20 val., dėl VirN-10 val.pagal p.4.1 ir 4.2):

Programos žymuo E-012-17-LSIS,

E-016-17-LSIS

E-018-17-LSIS ir M-075-12-LSIS

M-076-12-LSIS

 

 2018 m. 04 09-13d.

 nuo 13 val.

I aukštas, konfer.

salė

 

4.1. Statybos vadyba, įmonių vadybos pokyčiai

Pirmadienis (04.09)
13-17 val.
4 val.
J. Drizgaitė

4.2.Statybos vadyba, įmonių vadybos pokyčiai

Antradienis (04.10)
13-17 val.
4 val.
J. Drizgaitė

4.3.Statybos ekonomika, statybos darbų technologija, naujausios technologijos (SSV, STPV, PDkV);

Trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis (04.11-04.13),
Nuo 13 val., viso-10 val.
M.Laučys

4.4.Darbų, sveikatos ir aplinkos sauga statybvietėje. Rizikos nustatymas ir reikšmingumo vertinimas

Penktadienis (04.13) 14.35-17 val.
2val
D.Juknienė

5.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV), esančiuose ypatingajame ir neypatingajame statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje
Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 

2018 04 03. nuo 14 val.

Trukmė 3 val.

 

I aukštas, konfer. salė

A. Puzonienė

6.      

Profesinių žinių vertinimas

Projekto konstrukcinės dalies vadovų , projekto dalies ekspertizės vadovų


Pagal programą    

E-016-17-LSIS .

 

Balandžio 16d.

Nuo 9 val.

Komisija:
Balandžio 19d.
nuo 13 val.
I aukštas,. posėdžių salė,

L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis
7.      

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje
Pagal programą    

E-163-17-LSIS, .

 

2018 04 24d.

Nuo 10 val.,

Komisija:

nuo 13 val.

(darbo laikas gali būti tikslinamas)

I aukštas,

posėdžių salė,

A. Puzonienė,

M.Ramanauskienė, A. Mureika,

J. Tilvikas,

T.P.Tubis-LSIS atstovas

8.      

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV
Pagal programą    

E-012-17-LSIS, .

 

2018 04 17d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13val.
I aukštas, konferencių ir posėdžių salė,

A.Tekorius,
L..Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis
9.      

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSTPV

 

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

2018 04 18d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13val.

 

I aukštas, konferencių ir posėdžių salė,

A.Sabeckis,

L.Misiulienė,

A. Juozaitis,

A. Tekorius, T.P.Tubis

Teisinių žnių parengiamieji kursai statybos pagrindinių sričių vadovams (PV, PDV, SV, SSDV) norintiems eiti pareigas kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objekto teritorijojepagrindinių

Pagal teisinių žinių programą

(www.spsc.lt)

2018 05 09

Nuo 11 val.

(laikas gali būti patikslintas -10val)

I aukštas,

konferencijų salė

V. Gustaitienė
10.   

Teisinių žinių parengiamieji   kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2018 05 10d.

Nuo 11 val.
4 val.
I aukštas, konferencių salė

V. Gustaitienė

11.   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas

(www.spsc.lt)
2018 05 17d.

Nuo 11 val. 

I aukštas, konferencių salė

E. Endriukaitis


*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.


        Statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai:
 • turėti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą;

 •  profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose);

 • išlaikyti profesinių  žinių  egzaminus pagal kiekvienai darbo sričiai nustatytas programas. žiūr. www.lsiskl.lt/atestacija/programos PDF (Pvz. E-012-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-163-17-LSIS ir t.t.)
 • išlaikyti teisinių žinių egzaminus pagal "...teisinių žinių egzaminų programa...." žiūr. www.spsc.lt

  Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį..

           Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad per 2017 metus jie turi gauti neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas bus privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Klaipėdos klubas
V. Berbomo g.10-211 kab. (KMTP pastatas) Klaipėda, LT 92221
I srautas 2018 m. vasario 01-gegužės 17d.

dokumentų priėmimas statybos specialistų atestavimui

ypatingo statinio  PDV, SV,SSDV, TPV, SSDTPV, PDEV, SEV ir neypatingo statinio PDV, SV, SSDV, TPV, SSDTPV pagal STR 1.02.01:2017, p.2 nuorodas ir www.spsc.lt pateiktas formų pavyzdžius.*Kursuose dalyvauja ir inžinieriai pageidaujantys įsigyti  k/atestatus ir jau turintys juos, bet norintys  patobulinti savo kvalifikaciją. 20val. kaina-280 Eur. Galima rinktis atskiras temas. Kaina 15 Eur/val.


         LSIS Klaipėdos klubas yra įgaliotas organizuoti kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamuosius mokymus ir atlikti profesinių žinių patikrinimą pagal LR AM 2016 11 11 įsakymu Nr. D1-753 pavirtintas programas  M-075-12-LSIS, M-076-12-LSIS, M-079-12-LSIS, M-080-1-LSIS ( bei E-012-17-LSIS,  E-013-17-LSIS, E-016-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-163-17-LSIS).

 1. Projekto vadovams (SPV)-tik mokymai.

 2. Statinio projekto konstrukcinės dalies vadovams ( SPKDV, SPDEV, SDEV) ir toliau pagal programos M-079-LSIS bei E-016-17-LSIS nuostatas.

 3. Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies vadovams, SP(V ir N)DV, SPDEV, SDEV ir toliau pagal programos  M-080-12-LSIS bei  E-018-17-LSIS nuostatas.

 4. Statinio statybos ir statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSDV ir SSTPDV) ir toliau pagal M-75-12-LSIS bei  E-012-17-LSIS nuostatas.

 5. Statinio statybos specialiųjų darbų vadovų (SSSDV ir SSSDTPV) , darbo sritis- vandentiekio ir nuotekų šalinimas pagal M-076-LSIS bei E-013-17-LSIS nuostatas.

LSIS Klaipėdos klube (V.Berbomo g.10-211 kab.  KMTP pastatas tel. 8614 40080) norintiems įsigyti  kvalifikacijos atestatus eiti ypatingų ir neypatingų statinių projekto vadovų (SPV), statybos vadovų (SSV) ,statinio statybos techninės priežiūros vadovų (SSTPV), projekto konstrukcinės dalies vadovų K PDV), konstrukcinės projekto dalies vykdymo priežiūros  vadovo (K PDVPV) pareigas.
Kvalifikacijos atestatui gauti,  pateikus reikalingus dokumentus pagal STR 1.02.01:2017 (www.spsc.lt)  reikalavimus, atliekamas atestavimas  dviem etapais:

 1. I etapas. Profesinių žinių patikrinimas pagal patvirtintą programą  LSIS Klaipėdos klube. Prieš tai pravedami parengiamieji bei kvalifikacijos tobulinimo 20 val.  kursai.
 2. II etapas. Organizuojamas teisinių žinių seminaras (6 val. parengiamieji kursai) ir žinių patikrinimas (www.spsc.lt ).

LSIS Klaipėdos klube

       2018 m. atestavimas organizuojamas  2 kart per metus –2 srautai-pavasarį ir rudenį ( tiksli data ir  įkainiai skelbiama www.lsiskl.lt ).

        Turintiems galiojančius kvalifikacijos atestatus jų galiojimo laiko pratęsimas atliekamas SPSC pagal STR 1.02.01:2017 "STATYBOS DALYVIŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS" p.70 ir kt.  nustatytus reikalavimus.
     


 

 

Skaityti 252007 kartai Atnaujinta Antradienis, 20 vasario 2018 16:33