• heder01
  • heder02
  • heder03
  • heder042019 m. I pusmetis LSIS Klaipėdos klube (V. Berbomo 10)
(Kovo mėn. bus patikslintas)

Eil.Nr.

 Veiklos pobūdis

Pagrindas

 Laikas

 Vieta

Praveda

1.      

Dokumentų priėmimas atestavimui

Pagal STR 1.02.01:2017, I-IV skyrių reikalavimus

 Pirmadienis-ketvirtadienis (kasdien)

9-15 val.  

nuo 2019 01 07
iki 2019 03 14
LSIS Klaipėdos klubas,

211 kab.    

J.Rakevičienė,

V.Kaminskienė

T.P.Tubis

2.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

Metalinės ir medinės konstrukcijos. Projektavimas pagal STR ir Eurokodus ypatumai.

www.lsiskl.lt/ seminarai

Programos žymuoM-079-18-LSIS

2019 01 17 ketvirtadienis

10.00-17.00 val.

 

I aukštas, konferencijų salė

Doc.dr. K.Urbonas

Doc.dr. T.Gečys

 

3.      

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

Statybų informacinio modeliavimo (BIM)   technologijų taikymas infrastruktūrinių inžinerinių objektų projektų vystyme, nuo vizijos iki utilizavimo, t.y. rengiant, planuojant, kontroliuojant ir vykdant statybos darbus bei eksploatuojant   statinius.

3 paskaita.Technologinė dalis

Programos žymuo

M-075-18-LSIS

M-076-18-LSIS

M-079-18-LSIS

M-080-18-LSIS 

SPV, SSV, SPDV,
STPV,statytojams
2019 01 29

antradienis

10.30 val.

3-4 val.

3 dalis

 

I aukštas, konfer.

salė

Doc.dr. V.Popov

4.      

Kvalifikacijos tobulinimo ir parengiamieji kursai

 SV, TPV pagal p.4.1-4.5 – 20 val.
SSDV(VN) pagal p.4.1;  4.4, 4.5 – 12 val.
PDV(k) pagal p.4.2; 4.5 – 10 val.
PDV(VN) pagal p.4.5 – 6 val.

PV pagal p.4.5                     -6 val.

Programos žymuo
M-074-18-LSIS
M-075-18-LSIS

M-076-18-LSIS
M-079-18-LSIS

M-080-19-LSIS 

 


 

 2019 m. 03 18-22d.

 

I aukštas, konfer.

salė

 

4.1. Statybos įmonių vadybos pokyčiai, perspektyvos, vadybos įtaka įmonių našumui.. Naujausi statybos projektų valdymo būdai, BIM technologijų taikymas statybos objektų valdymui, jų įtaka statybos procesų kokybei, įmonės veiklos efektyvumui. 2019 03 18

Pirmadienis

13-17 val. (4 val.)

J. Drizgaitė

4.2 Betoninių  ir gelžbetoninių, mūrinių, kompozicinių konstrukcijų techniniai ir technologiniai ypatumai. Konstrukcijų stiprinimo. Naujovės ir pažangi patirtis.

2019 03 19

Antradienis

13-17 val. (4val.)
V. Vaičekauskienė
4.3. Statybos technologijos projekto ir technologinių kortelių rengimo praktika, dažniausiai pasitaikančios klaidos. Statybos sąmatų rengimo praktika, atliktų darbų aktai, dažniausiai pasitaikančios klaidos. 

2019 03 20

trečiadienis

13-17 val. (4val.)

M.Laučys

4.4.Gaisrinės saugos reikalavimai, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas vykdant staybos darbus..Poveikio aplinkai mažinimas 2019 03 21
ketvirtadienis

13-15 val.
(2 val.)

D.Juknienė

 

4.5.Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimas.

Vadovavimas kultūros paveldo objekto ir statinių tvarkomųjų statybos darbų projektavimui , statybai bei techninei priežiūrai.Nekilnojamų kultūros vertybių apsauga vykdant statybos darbus.

 

201 03 22

penktadienis

nuo 10val.

6 val

V. Gustaitienė

5.      

Profesinių žinių vertinimas

Projekto konstrukcinės dalies vadovų, projekto dalies ekspertizės vadovų


Pagal programą    

E-016-17-LSIS 

 
2019 04 08
nuo 9 val.

Komisija:
balandžio 15 d.
nuo 13 val.
I aukštas,

konfer. salė, posėdžių salė
L.Vaicekauskas,
R.Narmontienė,
J.Tilvikas,
O.Klionauskienė
T.P.Tubis
6.      

Statinio statybos vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

 
2019 04 09

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.
I aukštas, konfer. posėdžių salė

A.Tekorius,
L.Vaicekauskas,
A.Juozaitis,
T.P.Tubis

7.      

Techninės priežiūros vadovų , statinio ekspertizės dalies vadovų profesinių žinių patikrinimas

SSTPV

Pagal programą    

E-012-17-LSIS

2019 04 10

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.
I aukštas, konfer.

salė, posėdžių salė
A.Sabeckis,
L.Misiulienė,
A. Juozaitis,
A. Tekorius, T.P.Tubis

8.      

Profesinių žinių vertinimas

Statybos pagrindinių sričių vadovų   (SPV, SPVPV, SPEV ir SEV , SPD V, SPDVPV, SDEV, SSV ir SSTPV)  ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje

Pagal programą    

E-163-17-LSIS

 

2019 04 11 ir 12 d.

Nuo 11 val.

Komisija nuo 13 val.

(darbo laikas gali būti tikslinamas)
I aukštas,

konfer. salė,

posėdžių salė

A. Puzonienė,
M.Ramanauskienė,
A. Mureika,
J. Tilvikas,
T.P.Tubis-LSIS atstovas

9.      

Kultūros paveldo teisinių žinių parengiamieji kursai 

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2019 04 17

Nuo 11.30 val., 4 val.
I aukštas, konfer. salė

V. Gustaitienė

10.   

Statybos teisinių žinių parengiamieji   kursai

Pagal teisinių žinių programas (www.spsc.lt)

2019 04 18

Nuo 10 val.

4 val.
I aukštas, konfer. salė

V. Gustaitienė

11.   

Teisinių žinių patikrinimas

Pagal teisinių žinių programas

(www.spsc.lt)
2019 04 25

Nuo 11 val.

I aukštas, konfer. salė

E. Endriukaitis
Paskelbtas kategorijoje: Naujienos