• heder01
 • heder02
 • heder03
 • heder04
LSIS Klaipėdos klubas

LSIS Klaipėdos klubas (3)

Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 16:33

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Parašė

Įstatai

1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau “Sąjunga”) yra nepriklausomas kūrybinis – mokslinis profsąjunginis susivienijimas vienijantis statybos inžinierius.
2. Sąjungos tikslas yra suburti profesinių statybos sričių inžinierius, neabejingus Lietuvos statybos ugdymui, profesiniam bendravimui ir ginti savo narių teises.
3. Sąjunga veikia laikantis Konstitucijos, Profesinių sąjungų ir kitų įstatymų, Tarptautinės darbo organizacijos Konvencijų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Sąjunga turi leidybinės veiklos teisę.
5. Sąjungos centrinė būstinė yra Vilnius.
6. Sąjungos pagrindiniai uždaviniai yra:
 • Ginti savo narių darbo, ekonomines ir socialines teises ir interesus.
 • Atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviu arba jo įgaliotu atstovu.
 • Skatinti statybos inžinierius sutelktomis jėgomis tobulinti savo profesionalumą ir etnines pažiūras, plėtoti profesinę veiklą.
 • Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais klausimais.
 • Rūpintis statybos specialistų ugdymu.
 • Vykdyti statybų ekspertų darbą.
7. Sąjunga savo tikslus realizuoja šitaip:
 • Šaukia konferencijas, seminarus, rengia diskusijas, pasitarimus, konkursus, parodas ir pan.
 • Teikia siūlymus Vyriausybei ir Parlamentui.
 • Organizuoja leidybinę veiklą.
 • Prisideda prie tikslinių programų sudarymo ir vykdymo.
 • Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio sąjungomis ir organizacijomis.
 • Steigia statybos inžinierių teisinio gynimo komisijas.
 • Imasi akcijų, susijusių su darbo, ekonominių, socialinių teisių ir interesų gynimu.
 • Atestuoja ir sprendžia profesinės kvalifikacijos suteikimo klausimus inžinieriams.
 • Tikrina ir organizuoja statybos taisyklių registravimą.
 • Užsiima ekonomine veikla įstatymų numatyta tvarka.
 • Steigia fondus ir juose dalyvauja.
Sąjungos rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys sąjungą ir su ja bendradarbiaujantys. LSIS savo veikloje vadovaujasi sąjungos aukščiausiųjų institucijų rekomendacijomis ir LSIS Klaipėdos bendrijos įstatai 2019 (žiūr. priedą).
Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 00:00

LSIS Klaipėdos klubo taryba

Parašė
lsis klaipeda Pareigos Telefonas El.paštas
Pirmininkas:  
Tautvydas Petras Tubis +370 686 76153 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Nariai:  
Biruta Petukauskienė
Arturas Tekorius
8 46 380495
8 687 12820
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
tekoriusarturasŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Techninė sekretorė:  
Julija Rakevičienė 8 680 47042 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Sekretorė administratorė:  
 Klubo inžinieriai kelionėje........ Vaida Kaminskienė 8 614 40080 infoŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Ketvirtadienis, 28 vasario 2013 16:00

Istorija

Parašė

            Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 1989m. rugsėjo 29 d. steigiamasis suvažiavimas apsvarstęs pranešimą ir delegatų pasisakymus dėl Statybos industrijos mokslinės techninės draugijos (MTD) veiklos ir Statybos inžinierių sąjungos kūrimo bei priimdamas domėn MTD penktojo plenumo ir prezidiumo nutarimus, o taip ir iniciatyvinės grupės atliktą darbą, pažymėjo, kad tolimesnė  MTD veikla neatitinka laikmečio reikalavimų.
Siekiant skatinti statyboje dirbančių specialistų inžinierių suinteresuotumą burtis į kūrybinę profesinę sąjungą savo sugebėjimams vykdyti, profesiniam meistriškumui tobulinti ir socialiniams klausimams spręsti nutarė nutraukti  (MTD) veiklą ir įkurti Lietuvos statybos inžinierių sąjungą  (LSIS)– savarankišką, savanorišką, nepriklausomą nuo žinybų, kūrybinę visuomeninę organizaciją, apjungiančią statyboje dirbančius specialistus. Statybos pagrindinis uždavinys atkurti inžinieriaus prestižą, autoritetą ir pripažinimą visuomenėje.

LSIS I suvažiavimas 1991 m. lapkričio 28 d.patvirtino Sąjungos Įstatus ir numatė pagrindines veiklos gaires. Įvyko penki LSIS suvažiavimai. Praėjęs dešimties metų laikotarpis pateisino sąjungos pasirinktą kelią ir siekius. Per šį laikotarpį prie sąjungos vairo pabuvojo Algirdas Vapšys, Rimgaudas Abraitis, Gediminas Marčiukaitis, o po IV –ojo ir V-ojo suvažiavimų jis patikėtas Algirdui Vapšiui. Dešimt darbo metų - tai pakankamai brandus laiko tarpsnis. Per šį laikotarpį sąjunga įnešė savo indėlį kuriant naujus standartus ir taisykles, rengiant statybos įstatymą, teikiant konsultacijas, organizuojant švietėjišką veiklą. Kūrybinės grupės atliko mokslinius, inžinerinius užsakymus. Sąjunga buvo iniciatorė ruošiantis specialistų atestavimui. Paruoštą atestavimo normatyvinė dokumentacija ir vykdomas atestavimas. Taip pat paruoštos firmų statybos taisyklių sudėties rekomendacijos. Tikrina ir organizuoja statybos taisyklių registravimą.

           1997m. vasario 6d. grupė statybos inžinierių S.Būtėnas, G.Baradulinas, P.Slušnys, A.Tekorius, T.P. Tubis, R.Jakubonis, A.Jurčius, V.Žavrid, F. Midveris po geros kavos puodelio nusprendė, kad ir klaipėdiečiams reikia turėti savo klubą, kur būtų galima tobulinti savo kvalifikaciją, susitikti, pasikalbėti.

            Susirinkę "Klaipėdos komprojektas" aktų salėję, pirmininkaujant  V. Žavrid ir sekretoriaujant R.Jakuboniui buvo išrinkta valdyba- pirmininkas T.P.Tubis, nariai P.Slušnys, A.Tekorius, revizorius R.Jakubonis bei graži buhalterė D.Sadauskienė. Taip buvo įsteigtas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas. Žinoma, po to buvo kava ir kiti mums įprasti dalykai. 

             Jau vasario 7d. buvo nusiustas pareiškimas į Vilnių dėl priėmimo į  Lietuvos statybos inžinierių sąjungą. 

            Ir pagaliau 1997 10 21  Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.1177 Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas kaip visuomeninė organizacija buvo  įregistruotas .

             Dabar dar sutrumpintai dažnai pasivadiname LSIS Klaipėdos klubas, nuo 2019m.-LSIS  Klaipėdos bendrija.

             Susikūrėme internetinį puslapį www.lsiskl.lt.

        Artimesniam dalykiniam bendravimui turime techninę sekretorę Juliją Rakevičienę  nuo pat įsteigimo ir nuo 2013m.- administratorę- Vaidą Kaminskienę.

          Šiuo metu klubo tarybą ( nuo 2002m.) sudaro T.P.Tubis - pirmininkas, nariai- B.Petukauskienė, A. Tekorius.

              Biruta2               arturas T                   Julia              Vaida K

    T.P.Tubis             B.Petukauskienė          A.Tekorius                 J.Rakevičienė             V. Kaminskienė

klubo nariai kelionėje      Fiksavimas 

             Klubo nariai kelionėje......                                              T. sekretorė ir administratorė "darbe"..... 

 

 

 

 

P1010356